Commissie: veiligheidsplan, markt, Apv

Image Afbeelding Koemarkt
10 maart 2023

Donderdag 16 maart is er een commissievergadering vanaf 20.00 uur in het stadhuis van Purmerend. Over verschillende beleidsterreinen van de gemeente staan er onderwerpen op de agenda.

Integraal veiligheidsplan Purmerend 2023-2026

Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Deze doelen staan in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. Er zijn vijf strategische aandachtsgebieden waar de komende vier jaar extra aandacht aan wordt besteed. Dit zijn ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, digitale veiligheid, jeugd en veiligheid, en leefbaarheid. De reguliere inzet op veiligheid gaat onverminderd door. De concrete acties naar aanleiding van deze doelen staan in het Jaaruitvoeringsprogramma 2023.

Marktverordening 2023 

De huidige marktverordening dateert uit 2011 en is daarna een aantal keer gewijzigd. Het college stelt de raad voor een nieuwe marktverordening vast te stellen. 
De gesprekken met de marktcommissie, BIZ Binnenstad, BIZ Koemarkt en bewoners en ondernemers van de binnenstad hebben tot nieuwe inzichten geleid die de markt in de binnenstad raken. Ook heeft de EU-Dienstenrichtlijn geleid tot het herzien en vaststellen van de schaarse vergunningen. Deze richtlijn is verwerkt in de nieuwe marktverordening. In de marktverordening 2011 vielen de themamarkten nog onder de marktverordening. Dat is in deze nieuwe marktverordening gescheiden. Daarmee kan makkelijker worden ingespeeld op de vraag om meer thematische markten te organiseren. De incidentele standplaatsen vallen onder het later dit jaar vast te stellen standplaatsenbeleid.

Algemene plaatselijke verordening Purmerend 

Bijna iedere gemeente heeft een Algemene plaatselijke verordening (Apv). Ook de gemeente Purmerend. In een Apv stelt de gemeenteraad regels op om de gemeente netjes, veilig en leefbaar te houden. De huidige Apv van de gemeente Purmerend dateert van 1 september 2021 en is destijds, in verband met de fusie, geharmoniseerd.
De Apv van de gemeente Purmerend is gebaseerd op de zogenaamde model-Apv van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De model-Apv wordt regelmatig door de VNG geactualiseerd als gevolg van bijvoorbeeld actuele ontwikkelingen, behoeftes, (strijd met) hogere regelgeving en jurisprudentie. Inmiddels is de model-Apv op een aantal onderdelen aangepast. Het college stelt voor de Apv van Purmerend hieraan aan te passen.

Vergadering live volgen   

Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie (ga naar 16 maart). Of volg de vergadering via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34, KPN kanaal 1390, Delta 14). 
De openbare vergaderingen zijn ook te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. In de raadzaal is ringleiding voor slechthorenden aanwezig.