Commissie: contractduur tijdelijke woningen

Image
Afbeelding tijdelijke woningen

10 februari 2023

Donderdag 16 februari is er vanaf 20.00 uur een commissie Algemeen-Maatschappelijk in de raadzaal van het stadhuis.

Contractduur tijdelijke woningen 

In 2018 is afgesproken dat zeventig procent van de tijdelijke woningen gevuld zou worden door directe toewijzing door de gemeente zelf. Dertig procent wordt bepaald via loting. De bewoners van de tijdelijke woningen krijgen een contract voor twee jaar en moeten daarna doorstromen naar een andere woning. 
In de praktijk blijkt dat het vinden van een woning binnen twee jaar steeds lastiger wordt. Nu worden bewoners in sommige gevallen na twee jaar opnieuw in een tijdelijke woning geplaatst op een andere locatie, of zijn ze genoodzaakt zich opnieuw aan te melden bij het Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Daarnaast wordt  het vullen van de zeventig procent  woningen via directe toewijzing vanuit de gemeente steeds lastiger. Daarom  wil het college niet meer werken met tweejarige huurcontracten, maar met huurcontracten voor de duur van de omgevingsvergunning. Dat is sinds een wijziging van het Burgerlijk Wetboek mogelijk. Het college stelt de raad in de gelegenheid hierover wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. 

Termijnagenda MRA 

De Termijnagenda is een nieuw instrument van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarin de belangrijkste gesprekspunten voor 2023 staan en wanneer welke stukken kunnen worden verwacht. Hierdoor kunnen MRA-deelnemers tijdig het gesprek aangaan met de bestuurders die hen vertegenwoordigen. Het MRA Bestuur heeft de deelnemers (gemeenteraden) gevraagd hun wensen en opvattingen  te geven over de termijnagenda. Tijdens een algemene vergadering op 24 maart komen de gemeenten in Zaanstreek-Waterland bijeen.  

Stadsverwarming en de rol van het college en de raad 

Naar aanleiding van een werkbijeenkomst over de rol en verantwoordelijkheid van college en raad bij het aandeelhouderschap van de gemeente in Stadsverwarming Purmerend (SVP), heeft het college een notitie gemaakt. Hierin worden de rollen van de raad, het college en de directie van SVP en de invloed en mogelijkheden van de gemeenteraad en het college toegelicht. 

Vergaderingen volgen  

Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie (ga naar 16 februari). Of volg de vergadering via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34, KPN kanaal 1390, Delta 14). 
De openbare vergaderingen zijn ook te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. In de raadzaal is ringleiding voor slechthorenden aanwezig.