Commissie: referendum, Metropoolregio Amsterdam

Image
Decoratief

16 mei 2023

Woensdag 17 mei is er vanaf 20.00 uur een commissie in de raadzaal van het stadhuis. Het is een gecombineerde vergadering van de commissies Algemeen, Maatschappelijk en Ruimte. Er staan meerdere onderwerpen op de agenda.

Initiatiefvoorstel intrekken referendumverordening 

De fracties van de VVD, Stadspartij-Beemster Polder Partij, Leefbaar Purmerend, CDA en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster hebben een initiatiefvoorstel ingediend om de referendumverordening in te trekken. De indienende fracties zien om verschillende redenen niet langer de meerwaarde in het middel van een referendum.

Machtiging informatieverstrekking 

De Gemeentewet is veranderd als het gaat om geheimhouding. Zo is nu geregeld dat wanneer een bestuursorgaan geheime informatie aan de raad stuurt, de raad vanaf dat moment bepaalt wie kennis mag nemen van deze geheime informatie. Deze regeling heeft als effect dat bijvoorbeeld het college niet meer zelf kan bepalen met wie geheime informatie wordt gedeeld. 
De regeling kan ook als gevolg hebben dat het college informatie waarop het geheimhouding heeft opgelegd voortaan niet meer met de raad wil delen, onder het mom dat het er na de regie over deze informatie kwijt is. Het college stelt om deze reden een machtiging voor.

Voortgangsnota 2022 MRA 

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken dertig gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren. In de Voortgangsnota wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten. Aan de hand van dit document kunnen de gemeenteraden en de Provinciale Staten in gesprek gaan met hun bestuurders en zaken meegeven die zij van belang vinden. De MRA vraagt de raden en staten om ‘wensen en opvattingen’ in te dienen op de (concept)voortgangsnota. De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen voor een gezamenlijke zienswijze op de nota te maken.

Voorstellen vanuit raden en staten voor MRA 

Om de nieuwe MRA Agenda 2024-2028 te kunnen maken, vraagt de MRA de deelnemende raden en staten om inbreng. Dit doen de deelregio’s door gezamenlijke voorstellen over de metropool en de samenwerking op te stellen. Als alle raden in de regio Zaantreek-Waterland het (concept)voorstel hebben behandeld, dan is er gelegenheid om over de zienswijzen te spreken in de regionale raadsledenbijeenkomst van 28 juni. Daarna wordt het voorstel aangepast. De definitieve versie wordt vastgesteld in het najaar.


Vergadering live volgen 

Bekijk de volledige agenda en de live-uitzending via Raadsinformatie. Of volg de vergadering via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 34, KPN kanaal 1390, Delta 14). 
De openbare vergaderingen zijn ook te volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal van het stadhuis. In de raadzaal is ringleiding voor slechthorenden aanwezig.