Image
Praat met de raad

Praat met de raad

Wilt u met raadsleden een onderwerp bespreken dat niet op de agenda van een vergadering staat of heeft gestaan? 

U kunt hierover in gesprek gaan met alle fracties van de gemeenteraad tijdens de bijeenkomst Praat met de raad. Elke fractie is daarbij met minstens één persoon vertegenwoordigd. U kunt dan aan de raad aandacht vragen voor een idee of voor een nieuw initiatief dat goed is voor de gehele gemeente. 
Praat met de raad leent zich niet voor alle onderwerpen, zie ook de voorwaarden hieronder.  

U kunt zich voor Praat met de raad aanmelden via:

De griffie neemt daarna contact met u op.

Voorwaarden

Voor Praat met de raad gelden enkele voorwaarden. Zo kunt u niet inspreken over:

  • benoemingen en besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat.
  • onderwerpen die onlangs zijn besproken in de commissie.
  • onderwerpen waar een klacht over is ingediend, of waar een inspraakavond over is of wordt georganiseerd. 
  • onderwerpen waar de gemeenteraad niet over gaat.