Termijnagenda

In het schema staan onderwerpen die de gemeenteraad wil bespreken. De meeste onderwerpen worden voorbereid in de commissies en daarna op de agenda van de raadsvergadering geplaatst.

De raad kan een onderwerp op verschillende manieren behandelen: als actiepunt, ter meningsvorming, ter advisering en als evaluatie. In de termijnagenda staat per onderwerp de datum van vergadering of evaluatie.

De commissieleden kunnen onderwerpen toevoegen of de datum aanpassen.
Hieronder staan diverse zoekopties waarmee onderdelen van de termijnagenda kunnen worden geselecteerd.

E.g., 24/01/2019
E.g., 24/01/2019
Onderwerp Terugkerend Initiatief Domeinaflopend sorteren Portefeuille Behandelwijze Datum Cie Raad Bron
legesverordening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 12 december, 2019 AZ donderdag, 19 december, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 november, 2019 AZ donderdag, 28 november, 2019
Aanvullende belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 12 december, 2019 AZ donderdag, 19 december, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 21 november, 2019 SOB donderdag, 21 november, 2019
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering woensdag, 13 november, 2019 SL donderdag, 28 november, 2019
Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 19 april, 2018 AZ N.v.t.
Tussentijdse/ Negenmaandserapportage Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 26 november, 2018 Audit donderdag, 20 december, 2018
Programmabegroting 2019-2023 Jaarlijks Raad DBED Rotgans Advisering maandag, 7 oktober, 2019 Audit donderdag, 29 november, 2018
Programmabegroting Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 10 oktober, 2019 SOB donderdag, 31 oktober, 2019
Programmabegroting 2019-2022 Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 19 september, 2019 AZ donderdag, 26 september, 2019
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering maandag, 27 mei, 2019 Audit donderdag, 28 juni, 2018
Belastingmaatregelen Jaarlijks College DBED Rotgans Advisering donderdag, 17 oktober, 2019 AZ donderdag, 7 november, 2019
Tussentijdse/ zesmaandserapportage Jaarlijks College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 september, 2019 SOB donderdag, 26 september, 2019
Begroting en jaarrekening GR Veiligheidsregio ZW Jaarlijks College DBED Bijl Advisering donderdag, 23 mei, 2019 AZ donderdag, 30 mei, 2019
Projectstatusrapportage, onderzoek of vorm/frequentie anders kan Kwartaal College DBED Tijmstra Actiepunt donderdag, 14 maart, 2019 SOB N.v.t. brief 4j bij vergaderstukken 6 dec 2018
Verslag politie Jaarlijks College DBED Bijl Verantwoorden & vertellen donderdag, 21 februari, 2019 AZ N.v.t. AZ 20-10-2011 (tevens 1x per jaar (werk)bezoek, incl jaarcijfers politie (toezegging commissie AZ 20-6-18)
Tussenrapportage/begrotingsbijstelling 2019 1 Nee College DBED Diverse Advisering donderdag, 5 september, 2019 SL donderdag, 26 september, 2019
Programmarekening/jaarrekening Jaarlijks College DBED Diverse Advisering