Gezamenlijke Strategische gebiedsvisie De Purmer 2035

Commissie
Commissie Ruimte
Portefeuillehouder
Wethouder Pascal Verkroost
Afgehandeld
Nee
Bijzonderheden

Dit is een gezamenlijke visie van de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. De gemeenteraad van Purmerend heeft de voorlopige versie van de visie op 25 april 2024 ongewijzigd vastgesteld. Deze versie is niet definitief geworden nu niet alle 3 de deelnemende raden de voorlopige versie ongewijzigd hebben vastgesteld. Besluitvorming over een nieuw voorstel is daarmee noodzakelijk.

Terugkerend
Nee
Besluitvormend
Besluitvormend