Technische vragen

Technische vragen zijn vragen van raads- en commissieleden aan het college over feiten of om verduidelijking, bijvoorbeeld wetsuitleg. Deze vragen hebben dus geen politieke lading.

Technische vragen vallen uiteen in twee soorten:

  1. Vragen over onderwerpen die op de agenda staan van een commissie- of raadsvergadering. De vragen worden binnen een week beantwoord, zodat de indieners het antwoord kunnen meenemen bij de besluitvorming.
  2. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Beantwoording vindt dan uiterlijk binnen drie weken plaats.

Overzicht van actuele technische vragen