Spreekrecht

Spreekrecht bij commissies

U kunt tijdens de commissievergaderingen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. U krijgt hiervoor maximaal 5 minuten. Wilt u gebruik maken van dit spreekrecht? U kunt u aanmelden tot 16.00 uur op de dag van de commissievergadering door bij de agenda van de vergaderingen (onderaan de pagina) een formulier in te vullen. U kunt ook een mail sturen naar griffie@purmerend.nl of bellen naar telefoonnummer (0299) 452713.

Van tevoren aanmelden is belangrijk omdat er enkele voorwaarden zijn. Zo kunt u niet inspreken over benoemingen en besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat, ook niet over onderwerpen waar een klacht over is ingediend of een inspraakavond over is (of wordt) georganiseerd.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Maak dan gebruik van 'Praat met de raad'.

De gemeenteraad van Purmerend vergadert in principe op de laatste donderdagavond van de maand. In de daaraan voorafgaande weken zijn er op de donderdagavond vergaderingen van de drie commissies: Samenleving, Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, en Algemene Zaken. Al deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. U kunt ze ook rechtstreeks of achteraf bekijken via de website.

Commissies