Referendum

Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Purmerend over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad.

Hoe werkt het?

De gemeente Purmerend heeft in een verordening alle regels opgesteld over het houden van een referendum. Niet alle onderwerpen komen er voor in aanmerking, zie de referendumverordening. Om een referendum aan te vragen, moet eerst een inleidend verzoek worden ingediend waarvoor ten minste tweehonderd steunverklaringen nodig zijn. Wordt dit verzoek gehonoreerd, dan volgt een definitief verzoek waarvoor ten minste 1266 Purmerendse kiesgerechtigden op het stadhuis hun steunbetuiging moeten ondertekenen. De raad besluit vervolgens of er een referendum komt.
De uitslag van het referendum is geldig bij een minimale opkomst van veertig procent.

Niet-bindend

Het referendum is niet-bindend, dat wil zeggen dat de raad niet verplicht is om de uitslag over te nemen. De uitslag van het referendum is te beschouwen als een advies aan de raad. De raad is en blijft het bevoegd gezag en neemt na het referendum een uiteindelijk besluit over het onderwerp.

Vragen over het referendum in Purmerend? Voor meer informatie en formulieren kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon (0299) 452713 of e-mail griffie@purmerend.nl.

BijlageGrootte
PDF icon 11g Referendumverordening.pdf2.37 MB