Recentelijk ingekomen stukken

E.g., 19/02/2019
E.g., 19/02/2019
Ingekomen stukken bedrijven, instellingen enz. gericht aan de gemeenteraad
De gemeenteraad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van derden en publiceert gegevens alleen na toestemming. Raadsleden kunnen bij de griffie de gegevens opvragen.
Datum Titel Afdoening Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 15 februari, 2019 - 14:00 Petitie Parkeren binnenstad en kermis, ingediend 12 februari 2019 v.k.a. 1467372 Download
vrijdag, 15 februari, 2019 - 10:30 Ingezonden bericht - Informatie uitmonding rookkanaal houtkachel of pelletkachel, incl. bijlagen v.k.a. Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 14:30 Raad van State - Uitnodiging zitting 27-03-2019 m.b.t. beroep bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 v.k.a. 1466716 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 14:15 Raad van State - Diverse verweerschriften m.b.t. bestemmingsplan De Looiers 2018 v.k.a. 1466043 Download
vrijdag, 8 februari, 2019 - 11:30 MantelzorgNL - Update MantelzorgNL v.k.a. Download
vrijdag, 8 februari, 2019 - 10:45 Inzending inwoner - Aanpassing legesverordening n.a.v. diefstal rijbewijs In handen van college 1466824 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 12:00 Inzending inwoner - Straatnamen borden Wheermolen o.a. Aurigapark v.k.a. 1466600 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 13:30 PVV-Soenjoto/Van Dongen - Verklaring v.k.a. 1466318 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 11:30 Gemeente Maastricht - Motie Kinderpardon v.k.a. 1466125 Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 15:45 VNG - Ledenbrief 19/007 - Bestuursakkoord klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke afspraken water v.k.a. Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 15:30 Nederlands Centrum Jeugdgezondheid - Landelijke Alliantie Kinderarmoede, incl. bijlagen v.k.a. Download
vrijdag, 25 januari, 2019 - 10:30 Dhr. Peeters - Plan van aanpak, incl. bijlage v.k.a. Download
vrijdag, 25 januari, 2019 - 09:45 VNG - Ledenbrief 19/004 - Modelregelingen rechtspositie college en raad v.k.a. Download
woensdag, 23 januari, 2019 - 14:45 Stichting Purmerend 2000 Plus - Nieuwsbrief 1 - 2019 Citymarketing in 2019 v.k.a. Download
woensdag, 23 januari, 2019 - 14:45 Let's talk about tech - 5G Space Appeal en artikel in de Groene, incl. bijlagen v.k.a. Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 15:45 Raad van State - Aanvullende informatie indieners beroep bp De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1465530 Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 13:15 Right to Challenge - Routeplanner R2C v.k.a. Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 11:30 Raad van State - Aanvulling indieners beroep bestemmingsplan De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1465277 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 15:30 Bericht en bijlage S.Soenjoto en R. van Dongen - naam PVV Purmerend v.k.a. 1465319 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 13:45 De gemeente van nu - Nieuw initiatief voor gemeenteambtenaren v.k.a. Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 13:30 VNG - Ledenbrief 19/005 - Bepalen kiesgerechtigden per waterschap v.k.a. Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 11:45 Stichting Vrienden van het Beusebos - Bezwaarschrift op besluit 18-12-2018 afsluiting Beusebos v.k.a. 1464715 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 10:45 Bewonersmelding - Scheefwoners sociale woningbouw v.k.a. 1464748 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 10:30 Gemeente Meierijstad - Motie Kinderpardon, incl. bijlage v.k.a. 1464745 Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 11:30 Inzending inwoner - Aangiftes niet opgenomen door politie v.k.a. Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 15:15 Inzending inwoner - Visieloze VVD v.k.a. Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 14:45 Inzending Bewonersbelang Purmerend - Informatie inzake aanvragen omgevingsvergunning eengezinswoningen, incl. aanvullende mail v.k.a. 1464640 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 14:30 Inzending inwoner - 'Beusebos' / werkgelegenheid locatie Van der Valk Woningbouw Purmerbos v.k.a. 1464647 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 14:15 Raad van State - Verzoek toezending stukken beroep mbt Bestemmingsplan De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1464419 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 14:00 Raad van State - Kennisgeving beroep Bestemmingsplan De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1464418 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 10:45 VNG - Ledenbrief 19/002 - Standaardverklaring Baseline Informatiebeveiliging Overheid v.k.a. Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 10:45 VNG - Ledenbrief 19/003 - Openstelling vacatures bestuur en commissies v.k.a. Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 10:30 VNG - Ledenbrief 19/001 - Voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 v.k.a. Download
donderdag, 10 januari, 2019 - 13:15 Brief de heer Dirk Groot (D66) - Terugtreden als commissielid v.k.a. 1464506 Download
dinsdag, 8 januari, 2019 - 15:45 NH Media - WOB-verzoek inzake geheimhouding vertrouwelijkheid stukken 2018 v.k.a. 1464069 Download
dinsdag, 8 januari, 2019 - 15:15 Inzending voorzitter Hoorns Belang - Brief aan burgemeesters, incl. bijlagen v.k.a. Download
dinsdag, 8 januari, 2019 - 15:00 Inzending inwoner - 5G-netwerken en slimme lantaarnpalen v.k.a. Download
vrijdag, 4 januari, 2019 - 13:15 Brief dhr. Bijl - VVD-lidmaatschap opzeggen v.k.a. Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 14:15 Provincie Noord-Holland - Financieel toezichtregime 2019 1462821 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 13:15 Raadslid mw. Soenjoto - Verklaring mw. Soenjoto en dhr. Van Dongen vertegenwoordiging PVV Purmerend v.k.a. 1463252 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 11:30 Nederlands Debat Instituut - E-magazine Nationaal Gemeenteraadsdebat v.k.a. Download
donderdag, 20 december, 2018 - 19:00 Raadslid mw. Moinat - Brief beslissing vertegenwoordiging PVV Purmerend v.k.a. 1462492 Download
Beantwoording schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
woensdag, 13 februari, 2019 - 09:45 PVV-Moinat - App om gemeentelijke overheidsinformatie toegankelijker te maken 1 466 405 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:45 PVV-Moinat - Financiële problemen mantelzorgers 1 465 888 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:30 PVV-Moinat - Verwijderen van overbodige verkeersborden 1 465 156 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:30 Ouderenpartij AOV Purmerend - Autobranden in Purmerend 1 465 416 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:30 VVD - Actuele financiële ontwikkelingen 1 465 821 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:15 Ouderenpartij AOV Purmerend - Sociale windmolens en groene energie 1 465 574 Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 20:45 PVV Moinat - huiselijk geweld tegen mannen 1 465 761 Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 20:30 PVV Soenjoto/van Dongen - het Kinderpardon 1 464 634 Download
maandag, 28 januari, 2019 - 16:00 VVD - kosten specialistische Jeugdzorg 1 464 810 Download
donderdag, 24 januari, 2019 - 16:45 Stadspartij - Kerstbomen en vuurwerk 1 464 171 Download
donderdag, 24 januari, 2019 - 16:45 Stadspartij - Tarieven Stadsverwarming 1 464 721 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 15:30 SP - Weer sluiting gedeelte Waterlandziekenhuis 1 463 755 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 15:15 PvdA - Wmo maatwerkvoorziening algemene ruimte 1 463 366 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 15:15 Stadspartij - Huisvesting basisschool De Weidevogels 1 462 643 Download
donderdag, 10 januari, 2019 - 14:45 D66 - Verlengen Wmo vervoer 1 464 020 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 13:00 GroenLinks - Openbare sinterklaasviering 1 463 232 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 10:45 Leefbaar Purmerend - Verkeersontsluiting Karekietpark 1 462 283 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 10:30 SP - College houdt zich niet aan eigen coalitieakkoord 1 462 437 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 10:30 SP - Compensatie sociale huurwoningen Vurige Staart 1 462 243 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 10:30 SP - Purmer-Meer 1 462 230 Download
Ingediende schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 19 februari, 2019 - 10:30 Duidelijkheid inzake ruggensteunregeling voor Purmerenders in tijdelijke woningen 1 467 534 Download
donderdag, 14 februari, 2019 - 15:15 GroenLinks - Ecologisch onderzoek Kwadijkerpark 1 467 272 Download
donderdag, 14 februari, 2019 - 14:45 GroenLinks - Energieneutraal bouwen (Purmerweg/Kwadijkerpark) 1 467 273 Download
maandag, 11 februari, 2019 - 16:00 PVV-Moinat - Zinloze Klaverbelasting gevaar voor werkgelegenheid Purmerend 1 466 915 Download
vrijdag, 8 februari, 2019 - 13:45 SP - Grondprijzennota 1 466 852 Download
vrijdag, 8 februari, 2019 - 11:45 SP - Taxi's Koemarkt 1 466 833 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 09:45 PVV-Moinat - Onderzoek mogelijkheden voor Social Impact Bonds 1 466 413 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 09:30 VVD - Vervolgvragen Kosten Specialistische Jeugdzorg 1 466 411 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 12:00 SP - Parkeren vergunninghouders binnenstad 1 466 252 Download
dinsdag, 29 januari, 2019 - 16:15 PVV-Moinat - Intensieve samenwerking tussen politie en boa's 1 466 013 Download
dinsdag, 29 januari, 2019 - 16:00 Stadspartij - Omgevingsvisie/omgevingsplan 1 466 012 Download
maandag, 28 januari, 2019 - 16:00 PVV-Moinat - App om gemeentelijke overheidsinformatie toegankelijker te maken 1 465 935 Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 12:00 VVD - Actuele financiële ontwikkelingen 1 465 551 Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 11:15 Ouderenpartij AOV Purmerend - Sociale windmolens & Groene energie 1 465 523 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 13:45 Ouderenpartij AOV Purmerend - Autobranden in Purmerend 1 465 034 Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 14:45 PVV-Moinat: het verwijderen van overbodige verkeersborden 1 465 029 Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 14:45 PVV-Moinat: Financiële problemen mantelzorgers 1 465 024 Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 14:45 PVV-Moinat: Ouderen missen mogelijk toeslagen 1 465 027 Download
dinsdag, 15 januari, 2019 - 14:30 PVV-Moinat: Duidelijkheid inzake huiselijk geweld tegen mannen 1 464 751 Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 14:45 PVV-Soenjoto/van Dongen - Het Kinderpardon 1 464 634 Download
dinsdag, 8 januari, 2019 - 15:30 Stadspartij - Tarieven Stadsverwarming 1 464 187 Download
woensdag, 2 januari, 2019 - 14:00 VVD - Kosten specialistische Jeugdzorg 1 463 753 Download
woensdag, 2 januari, 2019 - 14:00 Stadspartij - Inzamelen kerstbomen en vuurwerk 1 463 754 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 09:30 SP - Weer sluiting gedeelte Waterlandziekenhuis 1 463 143 Download
Informatie college
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 19 februari, 2019 - 16:00 brief college over "regeling zonder meer" specialistische jeugdzorg 1 467 536 Download
vrijdag, 15 februari, 2019 - 10:45 Memo commissie SL inzake Poppodium P3 1 467 208 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 14:30 Memo commissie SOB 7 februari straatnaambebording Wheermolen-West 1 467 173 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 11:15 Leegstand in Purmerendse winkelgebieden 1 463 038 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 11:00 Start procedure voor het bestemmingsplan 'Brantjesoever 2019' 1 464 917 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 11:00 Jaarverslag Leerplicht en RMC 1 465 285 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 09:45 Informatie over aanpassing bandbreedte jeugd 1 467 027 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 09:30 Memo commissie AZ Eindstand vuurwerkaanpak 1 467 081 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 16:30 Memo cie SOB 7-2-2019 toezegging 468 afvalscheiding 1 466 702 Download
woensdag, 6 februari, 2019 - 14:00 Stand van zaken procedure bestemmingsplan 'Reparatie Wheermolen 2012- tankstation en groenstroken 2016' en omgevingsvergunning LPG-tankstation Wheermolen 1 466 155 Download
maandag, 4 februari, 2019 - 12:15 Informeren tussenstand gesprekken Wheermolen fase 4 1 465 887 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 13:15 Oordeel provincie Noord-Holland IBT; toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018 1 464 602 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 13:15 Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond 1 465 555 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 13:15 Beleidskader 2019-2022 en VTH-strategie milieu 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond 1 465 549 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 12:00 Jaarschijf 2019 prestatieafspraken corporaties en huurderverenigingen 1 464 976 Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 11:15 Memo Monitoring kap gemeentelijke bomen 2018 1 466 189 Download
donderdag, 24 januari, 2019 - 16:30 Toelichting duurzaamheidsagenda 2019-2022 en de verordening Duurzaamheidsleningen Purmerend 2019 1 465 669 Download
maandag, 21 januari, 2019 - 10:00 Actuele financiële ontwikkelingen 1 464 310 Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 14:45 Brief aan gemeenteraad uitvoeringsprogramma VTH2019 + bijlage 1 463 069 Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 11:15 Inzet extra middelen onderwijsachterstanden 1 463 826 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 12:00 Memo bij brief Stadsverwarming Purmerend, incl. bijlage 1 464 533 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 11:30 Memo cie SOB - Verspreiding actuele vastgoedlijst, incl. bijlage 1 465 213 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 11:30 Memo Grondprijzennota 2019 termijnagenda 1 464 477 Download
woensdag, 16 januari, 2019 - 15:00 Memo Sluiting parkeergarage 't Lammetje 1 465 272 Download
donderdag, 10 januari, 2019 - 09:00 memo cie SL 10-1-2019 afhandeling motie zorgen Waterlandziekenhuis 1 464 590 Download
dinsdag, 8 januari, 2019 - 18:15 lnzet Karekietpark voor tijdelijke woningen (de agendaocmmissie heeft besloten deze brief te agenderen voor de commissie SOB van 17 januari 2019) 1 460 572 Download
maandag, 24 december, 2018 - 18:15 Memo wethouder Informatie Corridor-studie A7 en voorbereiding klankbordgroep 8 januari 1 464 557 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 14:00 Start procedure bestemmingsplan 'Medisch centrum met appartementen De Graeffweg 2019' 1 459 280 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 13:45 Participatie- en communicatieproces voorgenomen fusie met Beemster 1 462 469 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 13:45 Memo Stand van zaken onderzoek Van der Valk hotel 1 463 262 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 13:00 Regionale ontwikkelingen en afspraken jeugdhulp 1 462 762 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 12:00 Informatie over proces centraal voorzieningenpunt Baanstee Noord 1 462 642 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 11:45 Memo cie SOB 7 februari 2019 - Concept nota omgevingskwaliteit 2018 ter meningsvorming 1 463 220 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 11:30 Evaluatie OV-regeling 1 460 630 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 11:15 Rapport onderzoek Toekomstbestendigheid Milieustraat Purmerend 1 460 600 Download
donderdag, 20 december, 2018 - 16:30 Commissie AZ 13 dec 2018 - Kostendekkendheid markten 1 463 203 Download
Informatie Rekenkamercommissie
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 1 februari, 2019 - 11:45 Rekenkamercommissie - Uitvraag onderzoeken 2019 1 440 489 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 12:15 Gemeente Beemster - Bestuurlijke reactie RKC-rapport 'Van buiten naar binnen werken' 1 465 235 Download
Uitnodigingen
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
donderdag, 14 februari, 2019 - 16:00 VNG - Uitnodiging VNG Atriumlezing - Waardevol lokaal bestuur 14 februari 2019 Download
zaterdag, 9 februari, 2019 - 10:30 PvdA Noord-Holland - Uitnodiging Roel de Witlezing 9 februari 2019 Download
donderdag, 7 februari, 2019 - 10:00 Provincie Noord-Holland - Uitnodiging congres Omgevingsvisie NH2050 'Van visie naar uitvoering' 7 februari 2019 Download
donderdag, 7 februari, 2019 - 10:00 Provincie Noord-Holland - Save the date congres Omgevingsvisie NH2050 7 februari 2019 Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 19:00 PWN - Uitnodiging thema-avond 'Klimaat, Omgevingswet en Drinkwater' 22 januari 2019 Download
dinsdag, 22 januari, 2019 - 19:00 PWN - Save the date thema-avond 'Klimaat, Omgevingswet en Drinkwater' 22 januari 2019 Download
maandag, 21 januari, 2019 - 19:00 Provincie Noord-Holland - Uitnodiging Masterclass Wonen en Bouwen Noord-Holland 21 januari 2019 Download
zondag, 20 januari, 2019 - 15:00 Purmerends Museum - Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 20 januari 2019 Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 13:00 St. Ecomodernisme-Sola congressen - Symposium Nucleair Nu? 18 januari 2019 Download
donderdag, 17 januari, 2019 - 15:30 VNG - Uitnodiging Atriumlezing - Nieuwe technologieën en openbreken 'black boxes' 17 januari 2019 Download
Presentaties
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 15 januari, 2019 - 11:00 Presentatie concept nota Omgevingskwaliteit Download
donderdag, 20 december, 2018 - 13:45 Advies- en afwegingsnotitie variantenstudie Purmerend, behorende bij presentatie corridorstudie Download
Stukken uit de Regio
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 15 februari, 2019 - 11:00 Provincie Noord-Holland - Verslag congres Omgevingsvisie 7 februari 2019 Download
woensdag, 13 februari, 2019 - 11:30 GGD Zaanstreek-Waterland - Aanbiedingsbrief kadernota 2020 voor zienswijze, incl. bijlage Download
vrijdag, 1 februari, 2019 - 10:45 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Raadsinformatiebrief Voortgang realisatie meldkamer Noord-Holland Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 15:45 MRA - Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - Editie 23 Januari 2019 Download
woensdag, 30 januari, 2019 - 15:00 Recreatie Noord-Holland NV - Begroting 2019, incl. bijlage Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 14:45 brief MRA initiatiefgroep januari 2019 Download
vrijdag, 18 januari, 2019 - 12:15 Recreatieschap Twiske-Waterland - Aanbiedingsbrief Gebiedsplannen 2019/Kadernota's 2020, incl. bijlagen Download
vrijdag, 11 januari, 2019 - 10:30 MRA - Presentatie en datum voorbereiding conferentie; Bijeenkomst MRA-griffiers over MRA Agenda 2.0, incl. bijlage Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 11:30 GGD Zaanstreek-Waterland - Epidemiologie nieuwsbrief december 2018 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 09:30 HVC - Terugblik Algemene Vergadering HVC 13 december 2018 Download
vrijdag, 21 december, 2018 - 09:30 MRA - Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 22 Download