Recentelijk ingekomen stukken

E.g., 18/06/2019
E.g., 18/06/2019
Ingekomen stukken bedrijven, instellingen enz. gericht aan de gemeenteraad
De gemeenteraad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van derden en publiceert gegevens alleen na toestemming. Raadsleden kunnen bij de griffie de gegevens opvragen.
Datum Titel Afdoening Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 14 juni, 2019 - 13:00 Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland - Verzoek onderzoek aansluiting bij Charter Diversiteit v.k.a. 1481328 Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 13:00 Stichting Wijken voor Welzijn Purmerend - Noodklok voortbestaan nav regeling jeugdhulp v.k.a. Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 12:00 Raad van State - Stukken reactie verweerschrift mbt beroep tegen bestemmingsplan De Looiers 2018 v.k.a. 1480965 Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 11:30 Raad van State - Stukken reactie verweerschrift mbt beroep tegen bestemmingsplan De Looiers 2018 v.k.a. 1480846 Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 11:15 Raad van State - Stukken reactie verweerschrift mbt beroep tegen bestemmingsplan De Looiers 2018 v.k.a. 1480728 Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 09:45 Dutch Child Center - Zorgen vorm en inhoud jeugdhulp v.k.a. Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:30 Inzendingen inwoner - Bezwaar betaald parkeren Purmerweg en Broekerhof In handen van college 1481194 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:00 Inzending inwoner - Bezwaar betaald parkeren In handen van college 1481047 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 15:30 Inzending inwoner - Parkeerprobleem Markerkade, Ilpendammerstraat en omliggende, incl. bijlagen In handen van college 1481045 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 15:15 Inzending inwoner - Parkeerproblematiek Markerkade, Ilpendamstraat e.o., incl. bijlagen In handen van college 1481044 Download
woensdag, 5 juni, 2019 - 15:00 Stichting cripple x entertainment - Suggestie huidig WMO vervoer v.k.a. Download
woensdag, 5 juni, 2019 - 14:45 Provincie Noord-Holland - Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020, incl. bijlage v.k.a. 1480570 Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 15:15 Gemeente Bergen - Motie Financiële impact invoering Omgevingswet + brief aan VNG v.k.a. Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 15:15 Inzending inwoner - Reactie op stuk burgemeester Belangrijke mijlpaal bereikt! v.k.a. Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 14:30 VNG - Ledenbrief 19/041 - Moties ALV en overleg kabinet obv motie Stevige structurele afspraken sociaal domein II v.k.a. Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 14:15 Gemeente Bunschoten - Motie Denk aan de ambulante handel v.k.a. Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 10:30 Ingezonden brief - Inschrijfkosten WoningNet Stadsregio Amsterdam v.k.a. Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 10:15 Inzending ondernemer - Klacht inzake opstelling kermis v.k.a. 1480020 Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 10:00 Inzending inwoner - Parkeren centrum bewonersbrief v.k.a. Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 14:00 Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid - Folders voor meer bekendheid Kennisplatform, incl. bijlagen v.k.a. Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 13:30 VNG - Ledenbrief 19/040 - Bekendmaking ontbreken tegenkandidaten voor VNG bestuur en commissies v.k.a. Download
woensdag, 22 mei, 2019 - 12:00 Zienswijze + aangenomen motie Gemeente Waterland - ontwerpbegroting 2020 VrZW Download
woensdag, 22 mei, 2019 - 12:00 Provincie Noord-Holland - kaderbrief financieel toezicht 2020 1479084 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 12:30 Proces bestuurlijke fusie OPSPOOR en SKOP v.k.a. 1479429 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 12:30 Week van de Jonge Mantelzorger v.k.a. Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 14:15 VNG ledenbrief 19/38 - voortgang samenwerken aan water v.k.a. Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 11:45 Gemeente Hoeksche Waard - Motie Onderzoek laagfrequent geluid windturbines, incl. bijlage v.k.a. 1479451 Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 11:15 Gemeente Waterland - Vooraankondiging zienswijze gemeente Waterland begroting 2020 GGD Zaanstreek-Waterland v.k.a. Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 10:00 Lijst Van Damme - Aanvullende informatie melding ongeoorloofd gedrag v.k.a. Download
dinsdag, 14 mei, 2019 - 10:45 St. Nederlandse Haarden- en Kachelbranche - Rapport basis voor beleid houtrook en luchtkwaliteit, incl. bijlage v.k.a. Download
dinsdag, 14 mei, 2019 - 10:30 Raad van State - Stukken mbt beroep tegen bestemmingsplan De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1478705 Download
dinsdag, 14 mei, 2019 - 09:30 Inzending inwoner - Vragen over landbouwgiffen en jonge ongeboren kinderen v.k.a. 1477900 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 12:00 Raad van State - Aanvullende stukken beroep bewoners Purmersteenweg tegen bp De Looiers 2018 v.k.a. 1478451 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 11:45 Inzending inwoners - Betaald parkeren Korte Vooruitstraat In handen van college 1478589 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 11:30 Catch Legal - Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Dopsloot - 2019' v.k.a. 1478454 Download
donderdag, 9 mei, 2019 - 15:30 Provincie Noord-Holland - Reactie proces bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend per 1-1-2022 v.k.a. 1478328 Download
woensdag, 8 mei, 2019 - 12:30 Sociale Alliantie - Aanbiedingsbrief Energietransitie, incl. bijlage v.k.a. Download
dinsdag, 7 mei, 2019 - 15:45 Intermaris - Reactie woningcorporaties en huurderorganisaties op kadernota 2020, incl. bijlagen v.k.a. Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 10:30 MantelzorgNL - Update Zakboek mantelzorg en werk, de regels op een rij v.k.a. Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 09:15 VNG - Ledenbrief 19/024 - Bekendmaking invulling vacatures VNG-bestuur en -commissies v.k.a. Download
woensdag, 1 mei, 2019 - 13:15 Mijnkwaliteitvanleven.nl - Beleidsrapportage 7 - Mijn kwaliteit van leven april 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 26 april, 2019 - 14:30 Raad van State - Uitspraak en voorbereiding zitting mbt beroep bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 v.k.a. 1477094 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Brf Lijst Van Damme - Aanvraagformulier d.d. 19 april 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Brf Lijst Van Damme - aanvraagformulier d.d. 18 april 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 10:00 reactie politieke vereniging Lijst Van Damme op antwoord wethouder op collectieve aanvraag voorschot uitkering v.k.a. Download
Beantwoording schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 31 mei, 2019 - 14:00 PVV - Speciale vraag-app voor kwetsbare jongeren 1 479 947 Download
vrijdag, 31 mei, 2019 - 13:45 PVV - Problematiek triptheeën van hallucinogene planten 1 480 274 Download
donderdag, 23 mei, 2019 - 17:15 D66 - Stadsverwarming Purmerend 1 477 904 Download
donderdag, 23 mei, 2019 - 17:15 PVV - ondernemersvriendelijke gemeente 1 479 154 Download
donderdag, 23 mei, 2019 - 17:15 PVV - ramadanactiviteiten 1 478 468 Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 14:30 Stadspartij - vervolgvragen funderingsproblemen als gevolg van droogte 1 477 082 Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 14:30 PVV Moinat - mobiel bereik bij festivals en evenementen 1 476 930 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 12:00 PVV-Moinat - Verbouwen zonder omgevingsvergunning 1 477 197 Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 09:45 PVV-Moinat - Duidelijkheid inzake huurders gemeentelijke objecten 1 475 127 Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 09:45 Gemeentebelangen Purmerend - Veiligheid schoolroutes 1 475 392 Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 09:30 PVV-Moinat - Mogelijk ambulante zorg nog verder onder druk 1 476 842 Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 09:30 GroenLinks - Vervuiling compost uit gft 1 475 348 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 17:00 Stadspartij - vervolgvragen OBS Weidevogels 1 473 357 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 13:00 CDA - toeristische informatieborden in het centrum 1 472 976 Download
Ingediende schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
maandag, 17 juni, 2019 - 14:30 PVV - Verbod op magneetvissen 1 481 600 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 11:15 PVV - Afspraken met deurwaarders om huishoudens via werk schulden te laten aflossen 1 481 284 Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 11:15 Gemeentebelangen Purmerend - Vuurwerk 1 480 397 Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 11:15 GroenLinks - Compensatie 30-30-40 op andere locaties. (Westerweg 60) 1 480 398 Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 11:00 Gemeentebelangen Purmerend - Waterlandziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis) 1 480 396 Download
woensdag, 29 mei, 2019 - 10:30 Gemeentebelangen Purmerend - Uitvoering WMO 1 480 395 Download
maandag, 6 mei, 2019 - 14:45 PVV-Moinat - Problematiek triptheeën van hallucinogene planten 1 478 036 Download
maandag, 6 mei, 2019 - 14:45 PVV-Moinat - Ramadanactiviteiten gemeente Purmerend 1 478 063 Download
donderdag, 2 mei, 2019 - 16:45 D66 - Stadsverwarming Purmerend 1 477 904 Download
maandag, 29 april, 2019 - 10:15 PVV-Moinat - Speciale vraag-app voor kwetsbare jongeren 1 477 346 Download
vrijdag, 26 april, 2019 - 14:00 Stadspartij - Vervolgvragen funderingsproblemen als gevolg van droogte 1 477 082 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 16:00 PVV-Moinat - Purmerend een ondernemersvriendelijke gemeente 1 476 926 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 16:00 PVV-Moinat - Verbouwen zonder omgevingsvergunning 1 476 928 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 16:00 PVV-Moinat - Mobiel bereik bij festivals en evenementen 1 476 930 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 PVV-Moinat - Onderzoek naar de staat van de lokale democratie 1 476 467 Download
Informatie college
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 14 juni, 2019 - 15:30 Start procedure voor het bestemmingsplan 'Wagenweg 9 - 2019' 1 463 799 Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 15:30 Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 1 477 542 Download
vrijdag, 14 juni, 2019 - 13:00 Intentieovereenkomst Gorslaan 10 1 480 486 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 11:30 Memo Terinzagelegging ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam - Hoorn (CAH) onderdeel MIRT-verkenning 1 479 690 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 11:30 Memo commissie SOB - Onderbouwing investering loods NME 1 481 117 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 10:30 Memo commissie SOB - Intentieovereenkomst Deen 1 481 274 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 10:30 Memo Parkeren op eigen terrein huurwoningen 1 481 254 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 10:15 Aanbesteding groenonderhoud en onkruidbestrijding op verharding 1 474 990 Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 17:15 Memo commissie Samenleving - Besteding Klijnsmagelden 1 481 214 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:15 Memo Participatie parkeermaatregelen 1 481 036 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:00 Toezegging 445 (effecten van de landelijke verlaging van de eigen bijdrage Wmo) 1 480 636 Download
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:00 Memo commissie Samenleving - Stand van zaken Dijklander ziekenhuis 1 480 985 Download
woensdag, 5 juni, 2019 - 11:45 Memo Vragen over jaarrekening recreatieschap 't Twiske 1 480 341 Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 15:30 Memo Onderzoek naar leningsmogelijkheden lagere inkomens, incl. bijlage 1 480 632 Download
maandag, 3 juni, 2019 - 14:15 Rapportage zwerfafval en aanvullende informatie over zwerfafval activiteiten 1 476 918 Download
vrijdag, 31 mei, 2019 - 14:15 Memo Bedrag voor Jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg 1 480 528 Download
vrijdag, 31 mei, 2019 - 13:45 Memo commissie Samenleving - Toezegging nr. 464 1 480 505 Download
vrijdag, 31 mei, 2019 - 13:45 Regenboogbeleid 2019-2022 + bijlage 1 479 795 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 16:00 Inloopavond Gebiedsvisie Waterlandlaan en stationsomgeving 1 479 861 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 15:45 Uitnodiging groep 8 On Stage 1 477 907 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 15:30 Memo NS-terrein Stationsweg, tussenstand verwerving 1 480 378 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 14:00 Sanctiestrategie horeca Purmerend en Beemster 1 474 832 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 14:00 Werkproces inzet testkopers Purmerend en Beemster 1 474 026 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 13:30 Haalbaarheidsstudie parkeerlocaties en samenhangend pakket parkeermaatregelen 1 476 966 Download
dinsdag, 28 mei, 2019 - 11:00 Toetreding tot LSI en aansluiting bij IKZ 1 477 642 Download
vrijdag, 24 mei, 2019 - 09:00 Actualisatie Beleidsnota Dierenwelzijn 1 479 129 Download
woensdag, 22 mei, 2019 - 17:00 Uitkomsten Randstad Koopstromenonderzoek 1 476 205 Download
woensdag, 22 mei, 2019 - 16:30 Memo Vijver- en Dobbestraat 1 479 791 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 13:00 Bestemmingsplan Appartementengebouw Westerweg 60 1 473 384 Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 15:00 Memo commissie SOB - Voortgang nota Markten 1 479 218 Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 09:15 Kadernota 2020 participatiebedrijf Werkom 1 477 761 Download
dinsdag, 14 mei, 2019 - 09:45 Memo commissie SOB - Boerderij Trimpad 1 1 478 484 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 13:15 Kaderbrief 2020 1 475 186 Download
woensdag, 8 mei, 2019 - 14:00 Evaluatie regelingen in het armoedebeleid 1 472 570 Download
dinsdag, 7 mei, 2019 - 15:15 Beantwoording technische vragen kaderbrief 2020-2023 1 488 802 Download
maandag, 6 mei, 2019 - 14:45 Experiment gesloten coffeeshopketen 1 477 951 Download
woensdag, 1 mei, 2019 - 15:45 In gebruik name 'Mijn Gemeente' app 1 477 592 Download
dinsdag, 30 april, 2019 - 16:30 Reactie college op brief proces kaderbrief Purmerend 1 477 272 Download
dinsdag, 30 april, 2019 - 14:30 Deelname Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 1 477 409 Download
maandag, 29 april, 2019 - 10:30 Gebiedsvisie Waterlandlaan en stationsomgeving 1 476 101 Download
maandag, 29 april, 2019 - 10:30 Voortgang tijdelijke woningen 1 474 935 Download
vrijdag, 26 april, 2019 - 15:15 Memo commissie SL - Behandeling zienswijze Jaarstukken en Begroting GGD ZW 1 477 187 Download
woensdag, 24 april, 2019 - 11:45 Memo commissie SOB - Bespreeknotitie nota grondbeleid tekstvoorstellen (versie 'in de steigers') 1 473 858 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Memo reactie college op brief aantal fracties over proces kaderbrief 1 476 777 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Huisvesting RTV Purmerend 1 471 790 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 13:30 memo 19-4 van college n.a.v. gevraagde reactietermijn op brief aantal fracties over proces kaderbrief 1 476 777 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 10:00 jaarverslag integriteit 2018 14 752 289 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 16:30 Huisvesting RTV Purmerend 1 471 790 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 15:30 Memo SOB - Ontwikkeling Graeffweg medisch centrum en sociale huurwoningen 1 476 636 Download
Informatie griffie
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
woensdag, 5 juni, 2019 - 10:30 Jaarverslag griffie 2018 Download
vrijdag, 17 mei, 2019 - 15:00 Memo commissie AZ - vragen commissie AZ d.d. 16-5-2019 over korting op raadsvergoeding (verordening rechtspositie raads- en commissieleden Download
Uitnodigingen
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 5 juli, 2019 - 19:00 Muziekschool Waterland - Uitnodiging Zomerconcert 5 juli 2019 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 17:30 Spurd - Uitnodiging barbecue sportverenigingen 5 juli 2019 Download
maandag, 1 juli, 2019 - 12:00 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Uitnodiging lunchbijeenkomst SVn 1 juli 2019 Download
woensdag, 26 juni, 2019 - 19:30 MRA - Uitnodiging vervolgbijeenkomst Raadtafel32 26 juni 2019 Download
donderdag, 20 juni, 2019 - 15:30 Inspiratiebijeenkomst Solar Stages Purmerend - de Purmaryn Download
donderdag, 13 juni, 2019 - 12:00 Provincie Noord-Holland - Uitnodiging en programma Bestuurlijk congres Omgevingsverordening 13 juni 2019 Download
donderdag, 13 juni, 2019 - 12:00 Provincie Noord-Holland - Save the date congres Omgevingsverordening 'Aan de slag met vernieuwende regels' 13 juni 2019 Download
woensdag, 12 juni, 2019 - 15:00 College B&W - Save the date Veiligheid in een improvisatie maatschappij 12 juni 2019 Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 16:00 Blijf Groep - Uitnodiging werkbezoek Oranje Huis Alkmaar 11 juni 2019 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 19:30 Uitnodiging Overhandiging Waarden Purmerend-Beemster 20 mei 2019 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 18:00 SIGRA - Uitnodiging meeting Jeugdhulp segment C een jaar later 20 mei 2019 Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 20:00 Stichting Behoud Waterland - Uitnodiging WaterlandBeraad plan Amsterdam Wetlands 15 mei 2019 Download
donderdag, 9 mei, 2019 - 15:00 Raad voor het Openbaar Bestuur - Uitnodiging Adviespresentatie ‘Zoeken naar waarheid’ 9 mei 2019 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 20:00 Reuring Festival - Uitnodiging Reuring Kick-off 2019 23 april 2019 Download
Presentaties
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 7 juni, 2019 - 16:00 Presentatie begroting Werkom op 29 mei 2019 Download
vrijdag, 31 mei, 2019 - 10:30 Presentatie Werkom 29 mei 2019 Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 10:00 Presentatie Klankbordgroep Sociaal Domein 9 mei 2019 Download
Stukken uit de Regio
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
woensdag, 12 juni, 2019 - 09:45 Recreatie Noord-Holland - Vergaderstukken algemeen bestuur 20 juni 2019 Download
dinsdag, 4 juni, 2019 - 14:15 GGD Zaanstreek-Waterland - Publieksjaarverslag 2018 Download
dinsdag, 21 mei, 2019 - 16:00 Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 27 Download
donderdag, 16 mei, 2019 - 17:00 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Migratie Meldkamer Noord-Holland Download
vrijdag, 10 mei, 2019 - 14:15 HVC - Vooruitblik Algemene Vergadering 23 mei 2019 Download
vrijdag, 3 mei, 2019 - 16:45 Vervoerregio Amsterdam - Stukken vergadering regioraad 21 mei 2019, incl. bijlage Download
dinsdag, 30 april, 2019 - 14:00 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Vastgesteld verslag AB 15 februari 2019 Download
woensdag, 24 april, 2019 - 13:15 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Infographic bij Akte Oprichting Brandweerschool (reg.nr. 1475046) 1 475 046 Download
woensdag, 24 april, 2019 - 12:15 GGD Zaanstreek-Waterland - Epidemiologie nieuwsbrief april 2019 Download
woensdag, 24 april, 2019 - 12:15 MRA - Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 26 Download
woensdag, 24 april, 2019 - 12:00 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Extra informatie Wet normalisatie rechtspositie (Wnra) 1 476 866 Download