Recentelijk ingekomen stukken

E.g., 19/08/2019
E.g., 19/08/2019
Ingekomen stukken bedrijven, instellingen enz. gericht aan de gemeenteraad
De gemeenteraad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van derden en publiceert gegevens alleen na toestemming. Raadsleden kunnen bij de griffie de gegevens opvragen.
Datum Titel Afdoening Registratienummer Downloads Bewerken
woensdag, 14 augustus, 2019 - 11:45 VNG ledenbrief - Wijziging model-APV zomer 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 9 augustus, 2019 - 09:45 Stichting StralingsArm Nederland - Informatieverzoek uitrol 5G-netwerk In handen van college 1485764 Download
woensdag, 7 augustus, 2019 - 15:00 Gemeente Renkum - Motie Begrotingsevenwicht v.k.a. 1485733 Download
dinsdag, 6 augustus, 2019 - 11:15 VNG - Ledenbrief 19/062 - Wijzigingen modelverordeningen gemeentelijke belastingen v.k.a. Download
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 15:45 Raad van State - Uitspraak beroep tegen bestemmingsplan De Looiers 2018 en gecoördineerde besluiten v.k.a. 1485432 Download
woensdag, 31 juli, 2019 - 12:30 VNG - Ledenbrief 19/061 - GT Print v.k.a. Download
woensdag, 31 juli, 2019 - 12:30 Raad van State - Doorzenden ingediende stukken gemeente Purmerend mbt beroep bp Brantjesstraat v.k.a. 1485152 Download
dinsdag, 30 juli, 2019 - 10:00 FNV - Onderhandelen CAO voor werknemers met arbeidsbeperking onder participatiewet v.k.a. 1485082 Download
woensdag, 24 juli, 2019 - 11:00 VNG - Ledenbrief 19/054 - Geactualiseerd Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid v.k.a. Download
woensdag, 24 juli, 2019 - 10:45 Inzending inwoners - Bezwaar omwonenden plannen herontwikkeling terrein schoolgebouw Aletta Jacobslaan v.k.a. 1484803 Download
dinsdag, 23 juli, 2019 - 13:30 VNG - Ledenbrief 19/059 - Indexering/wijziging subsidies/bekostiging welzijn en cultuur 2017-2020 v.k.a. Download
dinsdag, 23 juli, 2019 - 13:15 Ingezonden brief - Waarschuwing zeer schadelijke effecten 5G straling v.k.a. Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 10:45 Clup Welzijn - Clup Nieuws 19 juli 2019 - Zomerprogramma 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 09:30 VNG - Ledenbrief 19/058 - Ledenbrief Klimaatakkoord v.k.a. Download
woensdag, 17 juli, 2019 - 13:15 VNG - Ledenbrief 19/057 - Doordecentralisatie en nieuw verdeelmodel MO, BW en BG v.k.a. Download
woensdag, 17 juli, 2019 - 11:15 VNG - Ledenbrief 19/055 - Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg v.k.a. Download
woensdag, 17 juli, 2019 - 11:15 VNG - Ledenbrief 19/056 - Stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten v.k.a. Download
woensdag, 17 juli, 2019 - 11:15 Gemeente Culemborg - Brief motie Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene Bijdrage, incl. bijlagen v.k.a. 1484305 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 14:00 Ingezonden brief - Indiening bezwaar vergunning kappen 8 platanen Purmersteenweg v.k.a. 1483867 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 10:30 Ministerie van BiZa en KR - Toegankelijkheid digitale informatie en dienstverlening v.k.a. 1483720 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 10:15 Gemeente Oostzaan - Motie Toename discriminatie v.k.a. 1483769 Download
woensdag, 10 juli, 2019 - 09:30 VNG - Ledenbrief 19/052 - Ledenraadpleging Onderhandelaarsakkoord Cao SW 2019 v.k.a. Download
woensdag, 10 juli, 2019 - 09:30 VNG - Ledenbrief 19/051 - Uitkomst ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CvA v.k.a. Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 16:00 Mooi Noord-Holland - Jaarverslag welstandscommissie Purmerend 2018, incl. bijlage In handen van college 1483863 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 16:00 Gemeente Heemstede - Brief Motie 'Als we verder de trap af moeten, komen we onder water' v.k.a. 1483576 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:45 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - Brief Terughoudendheid in contact met tabaksindustrie v.k.a. 1482712 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:30 VNG - Verenigingsstrategie 'Gemeenten 2024' v.k.a. Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 15:45 VNG - Ledenbrief 19/050 - Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020 v.k.a. Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 14:15 VvE Robiniastate - Brief inzake airco's Wilhelminalaan 1, verzoek aandacht handhaving v.k.a. 1482865 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 10:00 Raad van State - Aanvullende stukken ivm zitting 22-05-2019 mbt beroep tegen bp De Looiers 2018 v.k.a. 1482504 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 10:00 VNG - Ledenbrief 19/049 - Nadere uitwerking Akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel v.k.a. Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 09:15 Gemeente Texel - Aangenomen Zienswijze t.a.v. oprichting Brandweerschool v.k.a. Download
woensdag, 26 juni, 2019 - 12:45 VNG - Ledenbrief 19/048 - Aangepaste modelverordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht v.k.a. Download
dinsdag, 25 juni, 2019 - 16:30 Petitie tegen de ontwikkeling parkeren binnenstad zoals voorgesteld per brief met kenmerk 1477426 - bewoners Bloemenbuurt In handen van college 1480716 Download
woensdag, 19 juni, 2019 - 12:30 Ministerie BiZa en KR - Verwerping wetsvoorstel verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden v.k.a. 1481569 Download
Beantwoording schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 13:45 PVV - Inzet politie (handhaving) tijdens nachtelijke uren in uitgaansgebied 1 484 866 Download
donderdag, 25 juli, 2019 - 10:45 PVV - Lachgas en woekerprijs water Reuring 2019 1 483 068 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 10:45 PVV - Verbod op magneetvissen 1 482 642 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 10:45 Gemeentebelangen Purmerend - Purmerends geld naar de regio 1 482 427 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 16:15 PVV - Vervolgvragen inzake (beantwoording) technische vragen 'Purmerendse aanpak radicalisering moslims' 1 481 988 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 10:00 Gemeentebelangen Purmerend - Waterlandziekenhuis (Dijklander Ziekenhuis) 1 482 453 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 09:30 PVV - Afspraken met deurwaarders om huishoudens via werk schulden te laten aflossen 1 482 275 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 11:00 Gemeentebelangen Purmerend - Uitvoering Wmo 1 482 149 Download
woensdag, 26 juni, 2019 - 12:30 GroenLinks - Compensatie 30-30-40 op andere locaties (Westerweg 60) 1 480 480 Download
donderdag, 20 juni, 2019 - 14:00 Gemeentebelangen Purmerend - vuurwerk 1 480 686 Download
Ingediende schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
woensdag, 14 augustus, 2019 - 15:00 20190814- Schriftelijke vragen N.Moinat_PVV Dwangsommen aanpak drugshande 1 486 189 Download
woensdag, 14 augustus, 2019 - 15:00 20190814 Schriftelijke vragen N.Moinat PVV Duidelijkheid handhaving pannakooi 1 486 191 Download
woensdag, 14 augustus, 2019 - 15:00 20190814 Schriftelijke vragen N.Moinat PVV Training horecaondernemers herkenning valse ID-kaarten 1 486 190 Download
donderdag, 1 augustus, 2019 - 15:00 PVV - (Vervolg)vragen Lachgas en woekerprijs water op Reuring 2019 1 485 431 Download
maandag, 22 juli, 2019 - 14:00 D66 - Gemeentelijk huishoudboekje voor inwoners - wil Purmerend, net als Utrecht, aan de slag met een pilot? 1 484 624 Download
maandag, 22 juli, 2019 - 13:45 PVV - Inzet politie (handhaving) tijdens nachtelijke uren in uitgaansgebied 1 484 589 Download
maandag, 22 juli, 2019 - 13:30 PVV - Zwembadterreur 1 484 590 Download
woensdag, 3 juli, 2019 - 10:15 PVV - Lachgas en woekerprijs water op Reuring 2019 1 480 072 Download
maandag, 24 juni, 2019 - 14:30 Gemeentebelangen Purmerend - Purmerends geld naar de regio 1 482 269 Download
donderdag, 20 juni, 2019 - 16:00 PVV - vervolgvragen inzake (beantwoording) technische vragen 'Purmerendse aanpak radicalisering moslims' 1 481 988 Download
Informatie college
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 13 augustus, 2019 - 14:00 Memo met bijlagen Zienswijze ontwerpstructuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn 1 483 823 Download
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 13:30 Raadsbrief Evaluatie markt 1 480 973 Download
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 13:30 Raadsbrief Interbestuurlijk Toezicht 2018 1 484 841 Download
woensdag, 31 juli, 2019 - 13:45 Raadsbrief Start procedure afwijking bp vestiging biowarmtecentrale Baanstee-Noord 1 484 741 Download
woensdag, 31 juli, 2019 - 12:00 Raadsbrief Droogmakerij De Purmer - inventarisatie 1 484 481 Download
woensdag, 31 juli, 2019 - 11:45 Memo beantwoording raadsvragen over OGGZ problematiek nav gemeenteraadpresentatie 1 480 393 Download
donderdag, 25 juli, 2019 - 12:15 Memo commissie Samenleving - Zomerzwemabonnement 1 484 906 Download
donderdag, 25 juli, 2019 - 11:00 Memo raad - nieuw pand Politie - basisteam Purmerend 1 484 889 Download
woensdag, 24 juli, 2019 - 11:15 Memo Onteigeningsprocedure Klein Where, Purmerweg 35 1 483 548 Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 13:15 Start inspraakprocedure Nota omgevingskwaliteit 2019 1 481 840 Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 09:30 Memo Zienswijze ontwerp Programma van Eisen concessie ZaWa 2022 1 484 343 Download
vrijdag, 19 juli, 2019 - 09:15 Raadsbrief Opvolging accountantsrapport 2018 1 480 997 Download
woensdag, 17 juli, 2019 - 11:30 Memo commissie SL - (collectieve) Zorgverzekering minima 2020 1 484 307 Download
dinsdag, 16 juli, 2019 - 12:00 Voortzetting vrijstelling nota Prof en GKP Wagenweggebied 1 482 008 Download
vrijdag, 12 juli, 2019 - 10:45 Memo Dierenwelzijn 'Vangacties ganzen provincie NH' 1 483 505 Download
donderdag, 11 juli, 2019 - 12:30 Memo Communicatie Binnenwijkse ontwikkellocaties 1 483 424 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 16:15 Stuurgroep fusie - Aanvullende notitie lokale lasten herindeling 1 483 680 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 10:45 Bevolkingsprognose Purmerend 2019-2034 1 482 208 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 10:30 Onderzoek luchtkwaliteit in Purmerend 1 481 883 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 10:15 Memo Visie ontwikkeling Karekietpark 1 483 519 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:00 Memo commissie Samenleving - Vraag m.b.t. projecten laaggeletterdheid 1 482 947 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:00 Ondertekening Woondeal MRA en BZK 1 482 569 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 12:45 Memo commissie SL - Vraag m.b.t. achterstand op werkzaamheden die logopedisten uitvoeren binnen de GR GGD ZW 1 482 683 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 11:00 Start procedure nieuw bestemmingsplan 'Churchillhof 2019' 1 481 300 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 10:45 Voortgang regionale discussie woonruimteverdeling 1 482 068 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 10:45 Memo commissie Samenleving - Vraag mbt procedure zwemdiploma A 1 482 632 Download
vrijdag, 28 juni, 2019 - 10:15 Tijdelijke locatie nachtopvang 1 479 822 Download
dinsdag, 25 juni, 2019 - 16:15 Stand van zaken indienen zienswijze ontwerp Programma van Eisen concessie Zaanstreek-Waterland 2022, incl. bijlagen 1 482 278 Download
dinsdag, 25 juni, 2019 - 15:45 Memo Informeren NS-terrein Stationsweg nav vragen commissie SOB 13 juni 1 482 328 Download
dinsdag, 25 juni, 2019 - 14:15 Memo Vragen commissie SOB toegangssysteem Milieustraat 1 481 979 Download
woensdag, 19 juni, 2019 - 12:30 Memo Toekenning bijdrage Procesondersteuning Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 1 481 212 Download
Uitnodigingen
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 11 oktober, 2019 - 09:30 VNHG - Vooraankondiging ALV 11 oktober 2019 Download
donderdag, 3 oktober, 2019 - 19:45 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Uitnodiging avondbijeenkomst Houd grip op begrotingsproces oktober 2019 Download
donderdag, 26 september, 2019 - 10:00 HVC - Uitnodiging innovatiecongres 26 september 2019 Download
donderdag, 26 september, 2019 - 09:00 Gemeente Purmerend - Uitnodiging inspiratieochtend regio Waterland 26 september 2019, incl. bijlage Download
donderdag, 19 september, 2019 - 12:00 Omgevingsdienst IJmond - Uitnodiging Lustrum 20-jarig bestaan OD IJmond 19 september 2019, incl. bijlage Download
woensdag, 18 september, 2019 - 09:00 Omgevingsdienst IJmond - Save the date lustrum 20 jaar bestaan OD IJmond 18 september 2019 Download
donderdag, 12 september, 2019 - 10:00 Horizon en Regio College - Uitnodiging opening nieuwbouw beroepsonderwijs 12 september 2019 Download
dinsdag, 10 september, 2019 - 16:30 Provincie Noord-Holland: Save the date - Kennismakingsbijeenkomst 10 september 2019 Download
donderdag, 5 september, 2019 - 16:00 VNG - Uitnodiging VNG-atriumlezing 'Van campagne tot compromis' 5 september 2019 Download
maandag, 12 augustus, 2019 - 12:15 Uitnodiging Kijkje in de keuken werkgebied Omgevingsdienst IJmond Download
zaterdag, 20 juli, 2019 - 17:00 Recreatie Noord-Holland - Uitnodiging Welcome To The Future festival 20 juli 2019 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 14:30 Vervoerregio Amsterdam - Uitnodiging symposium Mobiliseren = Innoveren 9 juli 2019 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 14:30 Vervoerregio Amsterdam - Aanvullende informatie symposium 9 juli 2019 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 19:00 Muziekschool Waterland - Uitnodiging Zomerconcert 5 juli 2019 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 17:30 Spurd - Uitnodiging barbecue sportverenigingen 5 juli 2019 Download
maandag, 1 juli, 2019 - 12:00 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting - Uitnodiging lunchbijeenkomst SVn 1 juli 2019 Download
woensdag, 26 juni, 2019 - 19:30 MRA - Uitnodiging vervolgbijeenkomst Raadtafel32 26 juni 2019 Download
donderdag, 20 juni, 2019 - 15:30 Inspiratiebijeenkomst Solar Stages Purmerend - de Purmaryn Download
Presentaties
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 19 juli, 2019 - 13:30 Presentatie raad spelregels 30-30-40 17 juni 2019 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:15 Presentatie technische toelichting herindelingsontwerp 4 juli 2019 Download
dinsdag, 25 juni, 2019 - 15:45 Presentatie raad locaties en programma binnenwijkse ontwikkellocaties 17 juni 2019 Download
Stukken uit de Regio
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 15:30 HVC - Memo Situatie AEB - afvalbranche Download
vrijdag, 2 augustus, 2019 - 11:00 Recreatie Noord-Holland - Twiske-Waterland - bestuursmededelingen vergadering AB 20 juni 2019, incl. bijlage Download
dinsdag, 30 juli, 2019 - 09:45 MRA - Concept agenda en bijlagen Regiegroep MRA 18 oktober 2019 Download
vrijdag, 26 juli, 2019 - 10:45 Recreatieschap Twiske-Waterland - Reactie op zienswijze financiële jaarstukken + overzicht zienswijzen 1 484 981 Download
dinsdag, 23 juli, 2019 - 15:15 Werkom - Vastgestelde begrotingen 2019 en 2020 en MJR 2021-2023 Download
dinsdag, 9 juli, 2019 - 10:45 Vervoerregio Amsterdam - Aanvullende informatie symposium 9 juli 2019 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 16:00 Recreatie Noord-Holland - Jaarverslag 2018 Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 15:30 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Systeemtest evaluatierapport Landelijke Intocht Sinterklaas, incl. bijlage Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 15:30 Recreatie Noord-Holland - Vastgestelde jaarstukken, incl. bijlagen Download
vrijdag, 5 juli, 2019 - 14:30 MRA - Kort verslag Raadtafel32 26 juni 2019 Download
vrijdag, 21 juni, 2019 - 14:00 Werkom - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018, incl. bijlagen deel 1 1 481 946 Download
vrijdag, 21 juni, 2019 - 14:00 Werkom - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018, incl. bijlagen deel 2 1 481 946 Download
vrijdag, 21 juni, 2019 - 12:15 HVC - Terugblik Algemene Vergadering 23 mei 2019 Download
woensdag, 19 juni, 2019 - 14:30 Vervoerregio Amsterdam - Programmabegroting 2020-2023 en Investeringsagenda Mobiliteit, incl. bijlagen Download
woensdag, 19 juni, 2019 - 12:45 MRA - Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 28 Download