Recentelijk ingekomen stukken

E.g., 23/04/2019
E.g., 23/04/2019
Ingekomen stukken bedrijven, instellingen enz. gericht aan de gemeenteraad
De gemeenteraad gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van derden en publiceert gegevens alleen na toestemming. Raadsleden kunnen bij de griffie de gegevens opvragen.
Datum Titel Afdoening Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Brf Lijst Van Damme - Aanvraagformulier d.d. 19 april 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Brf Lijst Van Damme - aanvraagformulier d.d. 18 april 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 10:00 reactie politieke vereniging Lijst Van Damme op antwoord wethouder op collectieve aanvraag voorschot uitkering v.k.a. Download
woensdag, 17 april, 2019 - 16:30 Brief aan college van: Leefbaar Purmerend, SP, Gemeentebelangen, VVD, PVV-Moinat, PVV-Soenjoto/van Dongen - over proces Kaderbrief 2020 In handen van college 1476559 Download
woensdag, 17 april, 2019 - 15:45 VNG - Ledenbrief 19/019 - Model Verordening sociaal domein en herziening Model Verordeningen jeugdhulp en Wmo 2015 v.k.a. Download
woensdag, 17 april, 2019 - 13:30 VNG - Ledenbrief 19/018 - Model Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019 en Model Instructies v.k.a. Download
woensdag, 17 april, 2019 - 10:45 Politieke vereniging Lijst Van Damme - Collectieve Aanvraag Voorschot Uitkering, incl. bijlage v.k.a. Download
woensdag, 10 april, 2019 - 14:30 VNG - Ledenbrief 19/016 - Lokale Inclusie Agenda, publicaties en manifest v.k.a. Download
woensdag, 10 april, 2019 - 10:45 Ingezonden brief - Proactiviteit gemeentes en Tweede Kamer voor Paasvuren, incl. bijlagen v.k.a. Download
woensdag, 10 april, 2019 - 10:00 Gemeente Stede Broec - Wilde motie Subsidieregeling verwijdering asbestdaken v.k.a. Download
dinsdag, 9 april, 2019 - 14:15 Purmerends Museum - Nieuwsbrief v.k.a. Download
dinsdag, 9 april, 2019 - 14:15 Politieke vereniging Lijst van Damme - Brief melding van ongeoorloofd gedrag, incl. bijlagen v.k.a. Download
dinsdag, 9 april, 2019 - 11:45 Inzending inwoners - Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en -omgevingsvergunning 'Brantjesoever' 2019 v.k.a. 1472585 Download
maandag, 8 april, 2019 - 16:45 VVD - Plannen Kom A7 v.k.a. Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 13:00 Inzending inwoners - Petitie ouders OBS De Weidevogels tegen huisvesting De Marimba, incl. bijlagen In handen van college 1474462 Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 11:30 MantelzorgNL - Update Bezorgdheid tarieven voor pgb zorg v.k.a. Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 10:45 Gemeente Heemskerk - Brief wetswijziging kansspelbelasting harddraverij + motie, incl. bijlagen v.k.a. 1474204 Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 10:15 Raad voor het Openbaar Bestuur - Advies 'Beleidsvrijheid geduid' v.k.a. 1473933 Download
dinsdag, 2 april, 2019 - 10:45 Inzending inwoner - Aanbieden plan 'Kasteel in de Polder' n.a.v. ontwikkeling kom A7, incl. bijlage v.k.a. Download
dinsdag, 2 april, 2019 - 10:15 Inzending inwoner - Toezegging wethouder 4% kortingsregeling Zilveren Kruis, incl. bijlage In handen van college 1473727 Download
maandag, 1 april, 2019 - 11:30 B. en R. Buskoop - Brief inzake vertrek bij SP v.k.a. 1473435 Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 16:00 Stichting Vrienden van het Beusebos - WOB-verzoek n.a.v. toelichting collegebesluit plannen kom A7 v.k.a. 1472947 Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 15:30 VNG - Ledenbrief 19/015 - Consultatie i.v.m. aanpassing van de Selectielijst archiefbescheiden v.k.a. Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 13:45 Inzending inwoner - Oproep voor actie tegen houtstook (2000 doden per jaar), incl. bijlagen v.k.a. 1473036 Download
donderdag, 28 maart, 2019 - 13:45 Inzending inwoner - Huisvesting obs Weidevogels In handen van college 1475654 Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 16:30 Inzending inwoner - Huisvesting obs Weidevogels In handen van college 1475655 Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 16:30 Inzending inwoner - Huisvesting obs Weidevogels In handen van college 1475840 Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 16:30 Inzending inwoner - Huisvesting obs Weidevogels In handen van college 1475645 Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 09:15 Raad van State - Mededeling voorbereiding zitting mbt beroep bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 v.k.a. 1472471 Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 15:30 Gemeente Halderberghe - Motie problematiek CBR, incl. bijlage v.k.a. 1472640 Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 14:00 Inzending inwoners Tuinhof - Klachten van bewoners over stank van 2 horecazaken In handen van college 1473661 Download
vrijdag, 22 maart, 2019 - 10:30 RegioPurmerend - Brief Uitsluiting van journalistiek medium bij persmoment, incl. bijlage v.k.a. Download
vrijdag, 22 maart, 2019 - 09:30 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Rapport diversiteit v.k.a. Download
woensdag, 20 maart, 2019 - 15:00 Raad van State - Aanvullende informatie beroep bestemmingsplan Brantjesstraat 2018 v.k.a. 1471624 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 10:15 VNG - Ledenbrief 19/011 - Wijzigingswet Open Overheid (Woo) v.k.a. Download
dinsdag, 12 maart, 2019 - 16:00 MantelzorgNL - Update Het belang van respijtzorg v.k.a. Download
vrijdag, 8 maart, 2019 - 11:15 VNHG - Save the date geplande VNHG bijeenkomsten 2019 + info overdracht secretariaat v.k.a. Download
vrijdag, 8 maart, 2019 - 11:00 VNG - Ledenbrief 19/010 - Totaalrapportage informatiebeveiliging GeVS (Gezamenlijke elektronische Voorzieningen en Suwi) 2017 v.k.a. Download
vrijdag, 8 maart, 2019 - 10:45 Raad van State - Uitnodiging zitting beroep 22-5-2019 m.b.t. bestemmingsplan De Looiers 2018 v.k.a. 1469583 Download
woensdag, 6 maart, 2019 - 09:00 Supporter van Schoon - Landelijke Opschoondag - Op 23 maart doet iedereen mee. Jouw gemeente ook? v.k.a. Download
dinsdag, 5 maart, 2019 - 13:30 Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland - Nieuwsbrief maart 2019 v.k.a. Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 13:30 Stichting Vrienden van het Beusebos - Bezwaar besluit 18-12-2018 en 31-1-2019 / ingebrekestelling v.k.a. 1468601 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 11:15 VNG - Raadsledennieuwsbrief - februari 2019 v.k.a. Download
donderdag, 28 februari, 2019 - 16:00 Gemeente Beemster - Brief Financiële positie gemeente Beemster en vooruitzicht Kadernota 2020 v.k.a. 1468349 Download
woensdag, 27 februari, 2019 - 10:45 Ingezonden brief - Tankstations en gemeentelijk beleid inzake energietransitie v.k.a. Download
dinsdag, 26 februari, 2019 - 14:00 Sint en Pietengilde - Zwarte Piet in uw gemeente v.k.a. Download
Beantwoording schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
donderdag, 18 april, 2019 - 17:00 Stadspartij - vervolgvragen OBS Weidevogels 1 473 357 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 13:00 CDA - toeristische informatieborden in het centrum 1 472 976 Download
vrijdag, 12 april, 2019 - 11:00 CDA - BTW vrijstelling voor sportverenigingen 1 473 918 Download
donderdag, 4 april, 2019 - 16:00 VVD - ANPR camera's (automatische nummerplaat herkenning) 1 469 399 Download
donderdag, 4 april, 2019 - 15:45 SP - Duurzaamheidssubsidies voor iedereen 1 470 588 Download
donderdag, 4 april, 2019 - 15:00 PVV-Moinat - Veiligheid in Purmerend moet beter 1 473 926 Download
donderdag, 21 maart, 2019 - 16:30 PVV-Moinat - Schrapsessies om administratiedruk in de zorg te verlichten 1 469 551 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 12:15 Stadspartij - Vervolgvragen huisvesting basisschool De Weidevogels 1 467 976 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 12:15 SP - Grondprijzennota + Grondprijzen sociale woningbouw 1 469 417 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 12:00 Stadspartij - Funderingsproblemen in Purmerend 1 468 201 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 11:45 PVV-Moinat - Controleer thuisbezorgdiensten op levering van alcohol en tabak aan minderjarigen 1 468 106 Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 17:00 PVV-Moinat - Duidelijkheid inzake ruggensteunregeling voor Purmerenders in tijdelijke woningen 1 468 519 Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 17:00 PVV-Moinat - Onderzoek mogelijkheden voor een Purmerendse cadeaubon 1 468 114 Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 16:45 PVV-Moinat - Zinloze Klaverbelasting gevaar voor werkgelegenheid Purmerend 1 467 048 Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 16:45 GroenLinks - Energieneutraal bouwen (Purmerweg-Kwadijkerpark) 1 467 346 Download
donderdag, 7 maart, 2019 - 16:45 GroenLinks - Ecologisch onderzoek Kwadijkerpark 1 467 347 Download
woensdag, 27 februari, 2019 - 11:00 SP - Taxi's Koemarkt 1 466 847 Download
Ingediende schriftelijke raadsvragen op grond van artikel 41 RvO voor de gemeenteraad
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 19 april, 2019 - 15:00 PVV-Moinat - Onderzoek naar de staat van de lokale democratie 15 april 2019 1 476 467 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 PVV-Moinat - Onderzoek naar de staat van de lokale democratie 1 476 467 Download
dinsdag, 16 april, 2019 - 12:15 PVV-Moinat - Mogelijk ambulante zorg nog verder onder druk 1 476 130 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 10:45 Gemeentebelangen Purmerend - Veiligheid schoolroutes 1 475 267 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 09:30 GroenLinks - Vervuiling compost uit gft 1 475 197 Download
maandag, 8 april, 2019 - 13:15 PVV-Moinat - Duidelijkheid inzake huurders gemeentelijke objecten 1 474 704 Download
donderdag, 28 maart, 2019 - 16:15 Stadspartij - Vervolgvragen obs Weidevogels 1 473 171 Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 16:00 CDA - Toeristische informatieborden in het centrum 1 472 766 Download
dinsdag, 19 maart, 2019 - 12:15 CDA - BTW vrijstelling voor sportverenigingen 1 471 493 Download
woensdag, 13 maart, 2019 - 10:30 SP - Duurzaamheidssubsidies voor iedereen 1 470 588 Download
dinsdag, 5 maart, 2019 - 14:00 PVV-Moinat - Veiligheid in Purmerend moet beter 1 469 093 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 13:15 SP - Grondprijzen sociale woningbouw 1 468 621 Download
donderdag, 28 februari, 2019 - 13:00 VVD - ANPR camera's (automatische nummerplaat herkenning) 1 468 454 Download
dinsdag, 26 februari, 2019 - 09:00 Stadspartij - Funderingsproblemen in Purmerend 1 468 127 Download
Informatie college
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Memo reactie college op brief aantal fracties over proces kaderbrief 1 476 777 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 14:30 Huisvesting RTV Purmerend 1 471 790 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 13:30 memo 19-4 van college n.a.v. gevraagde reactietermijn op brief aantal fracties over proces kaderbrief 1 476 777 Download
vrijdag, 19 april, 2019 - 10:00 jaarverslag integriteit 2018 14 752 289 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 16:30 Huisvesting RTV Purmerend 1 471 790 Download
donderdag, 18 april, 2019 - 15:30 Memo SOB - Ontwikkeling Graeffweg medisch centrum en sociale huurwoningen 1 476 636 Download
dinsdag, 16 april, 2019 - 17:00 Memo commissie Samenleving - Bijdrage ziektekostenverzekering 1 475 962 Download
dinsdag, 16 april, 2019 - 17:00 Memo commissie Algemene Zaken - Straatverlichting - toezegging 486 1 476 352 Download
dinsdag, 16 april, 2019 - 13:15 Memo Gebruik Milieustraat Purmerend door inwoners Waterland 1 473 429 Download
maandag, 15 april, 2019 - 16:45 Inrijden sluis Van IJsendijkstraat 1 470 636 Download
maandag, 15 april, 2019 - 13:30 Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet 2018 43 938 731 Download
vrijdag, 12 april, 2019 - 10:45 Uitstel informeren jaarrekening 2018 Werkom 1 474 295 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 11:00 Brief minister Ollongren inzake verhuurdersheffing 1 474 110 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 11:00 Memo Update proces projectstatusrapportages 1 474 952 Download
dinsdag, 9 april, 2019 - 15:30 Memo Vertrouwelijke informatie bij collegevoorstel Van der Valk hotel en kom A7 1 475 152 Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 11:15 Kadernota 20202 Omgevingsdienst IJmond 1 471 560 Download
donderdag, 4 april, 2019 - 15:45 Evaluatie regelingen in het armoedebeleid 1 472 570 Download
dinsdag, 2 april, 2019 - 09:15 Evaluatieverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Purmerend 2018 1 467 963 Download
vrijdag, 29 maart, 2019 - 10:45 Anterieure overeenkomst project Meeuwstraat 2 1 469 847 Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 14:15 Onderzoek toepassing domotica 1 469 194 Download
dinsdag, 26 maart, 2019 - 14:15 Memo Stand van zaken huisvesting OBS De Weidevogels 1 472 644 Download
vrijdag, 22 maart, 2019 - 15:00 Memo wethouder Tijdelijke parkeergarage Ballast Nedam 1 471 774 Download
vrijdag, 22 maart, 2019 - 13:45 Brief minister Bruins ontwikkelingen ziekenhuiszorg 1 471 985 Download
vrijdag, 22 maart, 2019 - 13:45 Aanvullend Openbaar Vervoer gegund aan ZCN 1 471 289 Download
donderdag, 21 maart, 2019 - 17:45 Toelichting collegebesluit locatie hotel Van der Valk 1 470 608 Download
woensdag, 20 maart, 2019 - 10:00 Memo commissie SOB Afvalmonitor / Effectmeting 2018 1 468 768 Download
dinsdag, 19 maart, 2019 - 12:30 Jaarverslag privacy en informatieveiligheid 2018 43 938 731 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 11:15 Intentieovereenkomst De Where Vastgoed B.V. en Dreef Beheer B.V. locatie Vurige Staart 1 468 895 Download
donderdag, 14 maart, 2019 - 16:45 Voortgang marktvisie 1 469 988 Download
woensdag, 13 maart, 2019 - 10:45 Memo commissie SL Jaarrapportage 2018 AKJ / Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 1 469 563 Download
dinsdag, 12 maart, 2019 - 14:30 Memo Voortgang klimaatbestendigheidsplan 1 467 190 Download
dinsdag, 12 maart, 2019 - 14:30 Memo commissie SOB Stand van zaken uitwerking parkeermaatregelen 1 470 283 Download
dinsdag, 12 maart, 2019 - 14:15 Memo commissie SOB Opzet Inrichting monitor woningvoorraad 1 469 692 Download
woensdag, 6 maart, 2019 - 12:30 Inzet Etserstraat voor tijdelijke woningen 1 457 619 Download
woensdag, 6 maart, 2019 - 10:45 Voortgang armoedebeleid 1 468 533 Download
dinsdag, 5 maart, 2019 - 16:30 Bestedingen Evenementen 2018 1 468 845 Download
dinsdag, 5 maart, 2019 - 16:30 Toezeggingen Wonen 1 468 339 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 13:00 Consultatie omliggende gemeenten ihkv bestuurlijke fusie, incl. bijlage 1 468 597 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 10:00 Verantwoording BAG, BGT en BRO 2018 43 938 730 Download
dinsdag, 26 februari, 2019 - 12:30 Memo Besluitvorming Van der Valk en Beusebos 1 468 138 Download
Informatie Rekenkamercommissie
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 26 maart, 2019 - 16:00 Rapport rekenkamercommissie Purmerend-Beemster: onderzoek naar het woonbeleid Download
vrijdag, 8 maart, 2019 - 11:15 RKC - Jaarplan 2019 + Jaarverslag 2018 1 469 849 Download
Uitnodigingen
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
donderdag, 13 juni, 2019 - 12:00 Provincie Noord-Holland - Save the date congres Omgevingsverordening 'Aan de slag met vernieuwende regels' 13 juni 2019 Download
dinsdag, 11 juni, 2019 - 16:00 Blijf Groep - Uitnodiging werkbezoek Oranje Huis Alkmaar 11 juni 2019 Download
maandag, 20 mei, 2019 - 18:00 SIGRA - Uitnodiging meeting Jeugdhulp segment C een jaar later 20 mei 2019 Download
woensdag, 15 mei, 2019 - 20:00 Stichting Behoud Waterland - Uitnodiging WaterlandBeraad plan Amsterdam Wetlands 15 mei 2019 Download
donderdag, 9 mei, 2019 - 15:00 Raad voor het Openbaar Bestuur - Uitnodiging Adviespresentatie ‘Zoeken naar waarheid’ 9 mei 2019 Download
dinsdag, 23 april, 2019 - 20:00 Reuring Festival - Uitnodiging Reuring Kick-off 2019 23 april 2019 Download
donderdag, 11 april, 2019 - 14:00 Gemeente Texel - Uitnodiging voor Democracy Alive Festival Texel 11-13 april 2019 Download
zaterdag, 6 april, 2019 - 10:00 Regionale Duurzaamheidsbeurs - Uitnodiging Regionale Duurzaamheidsbeurs 6 april 2019 Download
donderdag, 4 april, 2019 - 16:00 Purmerends Museum - Uitnodiging overdracht Cusercollectie en tentoonstelling 4 april 2019, incl. bijlage Download
woensdag, 20 maart, 2019 - 15:30 Clusius College - Miniconferentie Leve de Natuur! 20 maart 2019 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 10:45 Odion - Uitnodiging open dag ODC De Boomgaard 13 maart 2019 Download
Presentaties
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
dinsdag, 16 april, 2019 - 17:00 Presentatie Pieter Dijkman lessen fusie Alkmaar 3 april 2019 Download
dinsdag, 16 april, 2019 - 17:00 Presentatie Kaderbrief 11 april 2019 Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 14:45 Presentatie introductie grondbeleid Purmerend, incl. bijlage VNG 26 maart 2019 Download
vrijdag, 15 maart, 2019 - 09:30 3 Presentaties Verkeersveiligheid 12 maart 2019 Download
donderdag, 14 maart, 2019 - 16:45 Presentatie Gemeentelijk Rioleringsplan 29 januari 2019 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 10:00 Presentatie Maak werk van Werk 26 februari 2019 Download
Stukken uit de Regio
Datum Titel Registratienummer Downloads Bewerken
vrijdag, 12 april, 2019 - 10:30 MRA - Agenda 2.0 Discussienotitie, incl. bijlage Download
woensdag, 10 april, 2019 - 14:15 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Jaarstukken 2018, incl. bijlagen 1 475 266 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 12:00 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Akte van Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland, incl. bijlage 1 475 046 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 11:30 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Verzoek zienswijze Ontwerpbegroting 2020, incl. bijlagen 1 475 044 Download
woensdag, 10 april, 2019 - 09:45 Recreatie Noord-Holland - Aanbiedingsbrief jaarstukken Twiske-Waterland, incl. bijlagen Download
vrijdag, 5 april, 2019 - 10:15 GGD Zaanstreek-Waterland - Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018 en Begroting 2020, incl. bijlagen Download
woensdag, 27 maart, 2019 - 13:30 MRA - Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - Editie 25 Download
woensdag, 20 maart, 2019 - 09:30 GGD Zaanstreek-Waterland - Nieuwsbrief Openbare Gezondheidszorg nr. 1, maart 2019 Download
dinsdag, 12 maart, 2019 - 15:45 Recreatieschap Twiske-Waterland - Extra openbare vergadering algemeen bestuur 21 maart 2019, incl. bijlage Download
woensdag, 6 maart, 2019 - 10:30 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Vastgesteld verslag AB 30 november 2018 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 10:30 MRA - Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 24 Download
vrijdag, 1 maart, 2019 - 10:15 MRA - Agenda Regiegroep 18 april, Verantwoording 2018 en globale MRA Begroting 2020, incl. bijlagen Download
woensdag, 27 februari, 2019 - 09:30 Vervoerregio Amsterdam - Stukken vergadering regioraad 19 maart 2019 Download
dinsdag, 26 februari, 2019 - 14:15 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland - Regionaal Risicoprofiel 2019-2020, incl. bijlage Download