Onderzoek Jongerenloket

Het Jongerenloket is door de gemeente opgezet om vroegtijdige schoolverlaters zonder diploma te ondersteunen om alsnog een startkwalificatie te behalen en een baan te vinden. Het aanzienlijke belang van het voorkomen dat jongeren in de uitkering belanden en dat zij geholpen worden bij het kwalificeren voor en vinden van een baan, was voor de rekenkamercommissie de grootste drijfveer om in 2010 te onderzoeken of het Jongerenloket werkt.

Onderzoeksrapport Jongerenloket

Rekenkamercommissie