Onderzoek Huisvuilcentrale Alkmaar

De Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC) is eigendom van zes waterschappen en achtenveertig gemeenten, waaronder Purmerend. Door de huidige financiële situatie van het bedrijf is door zeventien rekenkamercommissies van de aandeelhoudende gemeenten besloten een gezamenlijk onderzoek uit te voeren. Naast het gemeenschappelijke deel is er ook specifiek gekeken naar de situatie in Purmerend. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen of de gemeente als aandeelhouder van de HVC een financieel risico loopt.

De rekenkamer constateert dat bij een structuurvennootschap de directe invloed van de aandeelhouders beperkt is. Daarentegen lopen de aandeelhouders wel risico’s. De meest vooraanstaande risico’s zijn dat de aandeelhoudende gemeenten samen garant staan voor € 642.000.000 aan leningen die aangegaan zijn voor de financiering van HVC. Voor de gemeente Purmerend gaat het om een garantstelling van € 22.000.000. Daarnaast kan een eventueel nadelig saldo van baten en lasten (een verlies) van de onderneming ten laste van de van de aandeelhoudende gemeenten komen.

Onderzoek Huisvuilcentrale Alkmaar 
Evaluatie onderzoek HVC 
Rekenkamercommissie