Onderzoek Handhaving openbare ruimte

In september 2011 heeft de rekenkamercommissie het onderzoeksrapport 'Handhaving openbare buitenruimte' aangeboden aan burgemeester en raadsvoorzitter Don Bijl. Handhaving van de openbare buitenruimte is een taak van de gemeente die het dagelijks leven van inwoners raakt. Denk aan de regelgeving over parkeren in het centrum, het uitlaten van de hond en het aanbieden van huisafval. In het onderzoek van de rekenkamercommissie komen onder andere de volgende thema’s en vragen aan bod:

  • Regelgeving en handhaving: twee zijden van dezelfde medaille
  • Moet je inwoners beboeten of informeren over het nut en de noodzaak van regelgeving en de handhaving daarvan?
  • Is de pakkans bij bijvoorbeeld het te lang parkeren van de caravan in alle wijken even groot?
  • Van handhaver hondenbeleid naar integrale handhaving
  • Het aantal klachten over de openbare buitenruimte neemt toe; dat kost meer capaciteit. Ten koste van welke andere handhavingstaak gaat dit eigenlijk?
  • Waar stuurt de raad op ten aanzien van handhaving van de openbare buitenruimte?

Onderzoek Handhaving openbare ruimte

Rekenkamercommissie