Onderzoek Grote bouwprojecten

De rekenkamercommissie heeft in het onderzoek 'Grote bouwprojecten' gekeken naar de organisatie en aansturing van grote bouwprojecten. Hierbij is gebruik gemaakt van evaluatierapporten over de bouwprojecten W.J. Bladergroenschool, het pop- en cultuurpodium P3 en het Leeghwaterbad.

Grote bouwprojecten zijn voor het bestuur vaak belangrijke projecten. De gemeenteraad maakt onder andere keuzes over de locatie en voorzieningen voor de lange termijn en moet daarbij ook rekening houden met de financiële impact van de investeringen en de exploitatiekosten. Het is dan ook heel begrijpelijk dat de gemeenteraad grip wil hebben op de grote bouwprojecten, zowel inhoudelijk als financieel.

Onderzoek Grote bouwprojecten

Rekenkamercommissie