Onderzoek Burgerparticipatie

Bij de invoering van het dualisme in 2002 werd burgerparticipatie gezien als ondersteunend voor de nieuwe rol van de raad. Sindsdien is burgerparticipatie bij de Nederlandse gemeenten een ingeburgerd begrip geworden. De rekenkamercommissie heeft gekeken naar de ontwikkeling van burgerparticipatie in Purmerend en de doelstellingen en instrumenten die worden ingezet. In eerste instantie wilde de commissie onderzoek doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het burgerinitiatief. Omdat de raad naast het burgerinitiatief ook andere vormen heeft ontwikkeld voor burgerparticipatie, is het onderzoek verbreed.

Onderzoek Burgerparticipatie

Rekenkamercommissie