Besluit: herindelingsontwerp voor fusie

Besluit uit de gemeenteraad van 26 september:

Met een ruime meerderheid heeft de gemeenteraad het herindelingsontwerp voor de fusie met de gemeente Beemster vastgesteld. Op dezelfde avond werd het ontwerp door de gemeenteraad van Beemster eveneens vastgesteld. 
Beide gemeenten willen samen een nieuwe gemeente vormen per 1 januari 2022. De naam van de nieuwe gemeente wordt Purmerend en de grenzen van de nieuwe gemeente zullen bestaan uit de huidige buitengrenzen van de gemeenten Beemster en Purmerend. In het herindelingsontwerp wordt de ‘lichte fusievariant’ toegepast: de gemeente Beemster wordt opgeheven, de gemeente Purmerend niet.

Waarden en thema’s   

Voor het herindelingsontwerp en de toekomstvisie zijn de trajecten Waardevol Beemster en Toekomstig Purmerend belangrijk geweest. Inwoners, organisaties en maatschappelijke instellingen gaven daarbij aan wat zij belangrijke thema’s en waarden vinden in hun gemeenten. De resultaten zijn daarna met vertegenwoordigers van beide raden uitvoerig besproken en hebben een plek gekregen in het herindelingsontwerp.

Procedure

Na de besluitvorming in beide gemeenteraden volgt nu een periode waarin zienswijzen kunnen worden ingediend en verschijnt er een plan van aanpak voor het vervolg van het wettelijke proces en de harmonisatie van beleid, verordeningen en werkprocessen. Volgens planning verschijnt daarna in februari 2020 een herindelingsadvies wat door beide gemeenteraden wederom moet worden vastgesteld. 
Vóór 1 april 2020 moet het herindelingsadvies naar Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland worden gestuurd. Dit advies zal, voorzien van een provinciale zienswijze, door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden getoetst aan het beleidskader en omgezet in een voorstel voor een herindelingswet.

32 stemmen vóór: Stadspartij, D66, CDA, GroenLinks, VVD, Leefbaar Purmerend, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA, SP
5 stemmen tegen: PVV, Gemeentebelangen Purmerend, Hart van Purmerend


Lees het persbericht over de besluiten in de gemeenteraad in de bijlage. De vergadering is terug te zien via het Politiek Portaal.