Vergaderingen weer in raadzaal

Openbare vergaderingen 

Vanaf 25 september vinden commissies en raadsvergaderingen weer in de raadzaal van het stadhuis plaats, zonder dat er 1,5 meter meter afstand hoeft te worden gehouden. Dit betekent dat tijdens de openbare vergaderingen publiek weer welkom is op de publieke tribune. 
Uiteraard wordt wel verwacht dat ieder zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus houdt en bij klachten thuis blijft en zich snel laat testen. 
De vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen en terug te zien via het Politiek Portaal en via de uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken 

Als bewoner of instelling kun je bij een commissievergadering inspreken over een van de onderwerpen op de agenda. Aan het begin van de vergadering krijg je de tijd om je onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Het inspreken gebeurt in de raadzaal. 
Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.

 

Digitaal blijft mogelijk 

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is eind juni door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verlengd. De wet geldt nu tot tenminste 1 november 2021. 
Dit betekent dat het tot 1 november niet verplicht is om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. Gemeenteraden mogen ook tijdelijk digitaal besluiten nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren en stemmen over de agendapunten. Met andere woorden, als het noodzakelijk is, is digitaal vergaderen nog steeds mogelijk. 

Kamerbrief: zevende verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming | Tweede Kamer der Staten-Generaal