Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en wat wordt besproken in de commissie Algemene Zaken? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.


De commissies van de gemeenteraad:

AZ = commissie Algemene Zaken
SL = commissie Samenleving
SOB = commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Audit = Auditcommissie