Termijnagenda

Welke onderwerpen behandelt de raad de komende maanden? Wat gaat naar de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en wat wordt besproken in de commissie Algemene Zaken? Gaat het om besluitvorming of meningsvorming? Het antwoord op dit soort vragen geeft de termijnagenda.

De termijnagenda is een overzicht van onderwerpen die op korte of op langere termijn zal worden behandeld in de gemeenteraad. Na besluitvorming, of als een onderwerp op een andere manier is afgedaan in de gemeenteraad, verdwijnt het onderwerp uit de agenda.


De commissies van de gemeenteraad:

AZ = commissie Algemene Zaken
SL = commissie Samenleving
SOB = commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
Audit = Auditcommissie