Onderzoek UNESCO werelderfgoed droogmakerij de Beemster

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de werelderfgoed status die in 1999 verleend is aan de Beemster. In het onderzoek is ingegaan op de vraag of de verwachtingen van de werelderfgoed status bij de voordracht ook zijn uitgekomen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de werelderfgoedstatus succesvol bijgedragen heeft aan bescherming van de kernkwaliteiten van droogmakerij de Beemster, zoals het open landschap en de historische kavelstructuur. Er is steun voor het predicaat, maar ook discussie over de uitwerking in lokale regelgeving. Kritiekpunten zijn de hoge kosten voor initiatiefnemers en de complexiteit en tijdsbeslag voor ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd constateert de rekenkamercommissie ook dat er door de gemeente gewerkt wordt aan vereenvoudigingen en versnellingen van procedures. Ook constateert de rekenkamercommissie dat er verbeteringen mogelijk zijn in de ontwikkeling van duurzaam kwaliteitstoerisme. Voor UNESCO is dit een belangrijk punt en in het onderzoek zijn concrete kansen gezien om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. 

Eindrapport rekenkameronderzoek UNESCO werelderfgoed status droogmakerij de Beemster

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over het onderzoek of de rekenkamercommissie contact op met secretaris/onderzoeker Niek Wijmenga, e-mail rkc@purmerend.nl.

 

Afbeelding Werelderfgoedstatus Beemster