Rekenkamer Purmerend

De rekenkamer Purmerend is een onafhankelijke rekenkamer die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak. De rekenkamer doet onderzoek naar beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd: is het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Met andere woorden: is gedaan wat men van plan was, met zo min mogelijk middelen ofwel redelijke kosten? 

Het doel van een onderzoek is om er van te leren voor de toekomst. In een onderzoeksrapport van de rekenkamer staan daarom aanbevelingen voor de raad. De definitieve onderzoeksrapporten zijn openbaar en te vinden in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek of de rekenkamer? Neem dan contact op met secretaris/onderzoeker Niek Wijmenga door een e-mail te sturen naar rkc@purmerend.nl.

 

Onderzoeksrapporten:

2022: Jeugdzorg  
2021: Werelderfgoed Beemster 
2020: Spurd
2019: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
2019: Woonbeleid
2018: Van buiten naar binnen werken
2018: Stadsverwarming Purmerend    
 

Onderzoeken rekenkamer Purmerend   
Werkwijze