Rekenkamercommissie Purmerend en Beemster

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende taak. De commissie doet onderzoek naar beleid dat door de gemeente wordt uitgevoerd: is het gevoerde beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd? Met andere woorden: is gedaan wat men van plan was, met zo min mogelijk middelen ofwel redelijke kosten? Het doel van een onderzoek is om er van te leren voor de toekomst. In een onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie staan daarom aanbevelingen voor de raad.

Onderzoeksrapporten:

2021: Werelderfgoed Beemster 
2020: Spurd
2019: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
2019: Woonbeleid
2018: Van buiten naar binnen werken
2018: Stadsverwarming Purmerend    
2017: Integrale schuldhulpverlening      
2016: Dienstverlening 
2015: Subsidiebeleid
2015: Weerstandsvermogen
2014: Minimabeleid 

Meer onderzoeken rekenkamercommissie Purmerend   
Doel & werkwijze