Referendum

Soms wil de gemeenteraad de mening van de inwoners peilen over een onderwerp. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Purmerend over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad.


Hoe werkt het?

De gemeente Purmerend heeft in een verordening alle regels opgesteld over het houden van een referendum. Niet alle onderwerpen komen er voor in aanmerking. Om een referendum aan te vragen, moet eerst een inleidend verzoek worden ingediend waarvoor minstens tweehonderd steunverklaringen nodig zijn. Wordt dit verzoek erkend, dan volgt een definitief verzoek waarvoor minstens 1266 Purmerendse kiesgerechtigden op het stadhuis hun steunbetuiging moeten ondertekenen. De raad besluit vervolgens of er een referendum komt. De uitslag van het referendum is geldig bij een minimale opkomst van veertig procent.


Niet-bindend

Het referendum is niet-bindend, dat wil zeggen dat de raad niet verplicht is om de uitslag over te nemen. De uitslag van het referendum is een advies aan de raad. De raad neemt uiteindelijk na het referendum een besluit over het onderwerp.

Neem voor meer informatie contact op met de griffie via een e-mail naar griffie@purmerend.nl of via telefoonnummer (0299) 452 713.

Referendumverordening