Reactie uit de fractie - september 2022


Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren alle dertien fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

Afbeelding kleurpotloden


Stadspartij-Beemster Polder Partij - Barbara Jonk-de Lange, fractievoorzitter

Afscheid van Burgemeester Bijl

Op 15 en 16 september nemen we afscheid van onze burgemeester Don Bijl. Sinds 2009 was hij burgemeester van Purmerend. Niet alleen in Purmerend, maar ook lokaal en regionaal was hij zeer betrokken met hart voor  stad en platteland. Ook toonde hij een duidelijke visie op het belang van Purmerend en de regio. Vanaf 1 januari 2022 werd hij burgemeester van de nieuwe gemeente Purmerend  door de fusie met  Beemster. Door zijn ervaringen uit het verleden wist hij tijdens het fusietraject het juiste te doen voor beide gemeenten en de inwoners. Hij wist waar de gevoeligheden lagen. Niet alleen toonde hij betrokkenheid bij het fusietraject, maar ook bij andere zaken die afgelopen jaren in Purmerend speelden. Don, grote dank!

 

PvdA - Els van Loenen, raadslid

Kent u het Waterlands Archief? 

Al jaren is het Waterlands Archief aan de Wielingenstraat in Purmerend een instituut dat een regionale functie vervult. Want hier kunt u bijvoorbeeld genealogisch onderzoek doen en kunt u ook allerlei informatie vinden van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. Tevens ontwikkelt men speciaal voor het onderwijs educatieve programma's, zowel voor het basis- als voor het voortgezet onderwijs. Om oude archiefstukken te ontcijferen, is het handig om oude handschriften te ontcijferen. Daarvoor kunt u ook bij het Waterlands Archief terecht. Onlangs moest in verband met de fusie tussen Purmerend en Beemster de Gemeenschappelijke Regeling die ten grondslag ligt aan het archief worden aangepast. Reden voor ons om aandacht te vragen voor deze belangrijke voorziening!

 

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

Vertrek commissielid

Bobbi Bosman liet deze week helaas weten haar werkzaamheden als commissielid voor de VVD neer te leggen.  In november start zij met haar opleiding aan de Politieacademie. Deze opleiding vergt veel tijd en daardoor wordt het lastig om haar commissiewerkzaamheden en studie te combineren. Het is voor haar een lastige beslissing, maar de aankomende twee jaar wil zij zich volledig op haar opleiding focussen. De fractie vindt het erg jammer dat Bobbi niet langer op haar enthousiaste en nieuwsgierige wijze deelneemt aan de fractie- en de commissievergaderingen. Maar als de opleiding over twee jaar afgerond is, biedt de lokale politiek weer vele mogelijkheden. Dus even uit het oog, maar zeker niet uit ons hart!

 

CDA - Liesbeth Roet, commissielid

Prachtige nazomerfeestweek

Na drie jaar hadden we eindelijk weer onze nazomerfeestweek in Purmerend. Voor en door
Purmerenders werd er van alles georganiseerd. De marktstadwalk met een rollatorloop, of
de bekende marktstadrun met de nieuwe markthal als onderdeel van het parcours. Voor de kortebaandraverij werden toppaarden ingezet op de Nieuwstraat. Tijdens de lappendag en de boekenmarkt waren veel koopjes te scoren. Op de Koemarkt trokken de prachtige oldtimers en de taptoe veel publiek. De drukte was zeker een teken dat de bezoekers blij waren dat het weer kon. Ook voor de open dag van de brandweer kwam jong en oud naar de kazerne. Het CDA wil de stichting Marktstad, organisaties, verenigingen, vrijwilligers en sponsoren bedanken die deze geweldige week mogelijk hebben gemaakt.

 

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Cees van Urk, commissielid

Nazomerfeesten

Ondanks alle crisissen die er op moment zijn, is het Purmerend gelukt een geweldig nazomerfeest te organiseren. Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster wil daarom alle initiatiefnemers en vrijwilligers hiervoor bedanken. Zonder andere evenementen te kort te doen, wil ik vooral de kortebaandraverij noemen als een feest dat we heel erg gemist hebben. Het feest gaat immers niet alleen om de paarden; het is een jaarlijkse ontmoeting voor alle Purmerenders met elkaar. Dit keer was dit wel anders, want onze grote inspirator Jan Kuiper is er helaas niet meer bij. Vorig jaar overleed hij. Postuum zullen we hem zeker eren: jaarlijks zijn opkomst, zwart colbertje, bolhoedje en een oranje stropdas. Jan, bedankt voor alle mooie momenten.

 

D66 - Mark Intres, fractievoorzitter

Verantwoordelijkheid in asielcrisis 

De opvang van asielzoekers is een chaos. Van mensen die nog niet weten of ze in Nederland kunnen blijven tot statushouders die een verblijfsvergunning hebben: voor iedereen is een schrijnend tekort aan opvangplekken. Dat leidt tot mensonterende situaties, zoals in Ter Apel. De rijksoverheid neemt maatregelen en vraagt in de tussentijd de gemeenten dringend om extra hulp. Overal in het land worden opvanglocaties ingericht, ook in Purmerend. Vanaf oktober wordt via crisisnoodopvang plek vrijgemaakt voor de tijdelijke opvang van 450 asielzoekers. D66 benadrukt het belang van het tijdig betrekken van de gemeenteraad en omwonenden. En wij steunen nadrukkelijk het college bij het nemen van deze grote verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor het oplossen van de grootste nood in de asielcrisis.

 

GroenLinks - Peter Zwart, fractievoorzitter

Dag van de Democratie

15 september is de Dag van de Democratie. Uitgeroepen door de Verenigde Naties, wordt er wereldwijd aandacht aan besteed. Nog te veel landen zijn geen democratie, maar een dictatuur. Nederland behoort gelukkig tot de democratische landen. Dat wordt niet altijd op waarde geschat. Democratie is niet dat je altijd je zin krijgt. Democratie is informeren, overleggen, debatteren, maar ook anderen in hun waarde laten. En tenslotte wel een besluit nemen. Onze democratie is niet volmaakt, ook niet in Purmerend. De gemeente mag niet tevreden achteroverleunen, maar moet kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld meerdere keuzemogelijkheden presenteren, of mensen laten deelnemen aan een inwonersberaad.  De Dag van de Democratie is een goed startpunt om daar verder met elkaar over te spreken.

 

PVV - Marcel Tang, commissielid

Genoeg is genoeg!

Purmerend heeft onlangs bijgedragen aan de opvang van echte vluchtelingen uit de Oekraïne, maar nu wordt onze gemeente geconfronteerd met honderden extra statushouders en asielzoekers. Hiervoor moet ruimte worden gecreëerd, terwijl de bouw van genoeg betaalbare woningen voor de eigen inwoners zwaar tekort schiet. En de kosten die met de opvang gepaard gaan (zoals zorg en inzet van politie) komen uiteindelijk op het bordje van de Nederlandse belastingbetaler terecht, dus ook van de Purmerender. En dat terwijl steeds meer Nederlanders niet meer rond kunnen komen en het sloopkabinet van Mark Rutte deze mensen in de kou laat staan. Onacceptabel en wij zullen ons daar tegen blijven verzetten. Stem ze weg op 15 maart 2023. Stem PVV.


Forum voor Democratie - Debora Tollenaar, fractievoorzitter

Verkapt AZC

Via de krant hebben wij vernomen dat het Van der Valk hotel als locatie is aangewezen voor circa honderd statushouders. Een kleine week later volgt wederom via de krant het bericht dat Baanstee-Noord 450 asielzoekers zal huisvesten. Het bevreemdt ons ten zeerste dat we hier als raad volledig buiten zijn gehouden. FVD is pertinent tegen opvang van asielzoekers in ons land die ten koste gaat van onze eigen inwoners. Wij pleiten voor opvang in eigen regio, de beste oplossing voor de vluchtelingen. FVD zal alles in het werk stellen om te kijken wat wij kunnen doen om uw belang als burger voorop te stellen. Dat is namelijk onze taak als volksvertegenwoordiger. Een taak die het college blijkbaar vergeten is.

 

Leefbaar Purmerend - Pim Misdorp, commissielid

Nieuwe burgemeester

In de raad van 22 september zal onze gemeente een nieuwe burgemeester krijgen, Ellen van Selm zal namelijk Don Bijl opvolgen. Wij van Leefbaar Purmerend willen onze nieuwe burgemeester heel veel succes, plezier en wijsheid toewensen in haar nieuwe functie als burgemeester in onze snel veranderende gemeente. Hierbij komt natuurlijk ook het afscheid van de huidige burgemeester Don Bijl. Wij kijken met plezier terug op een fijne samenwerking met hem en gunnen hem ook zeker zijn welverdiende pensioen na burgemeester te zijn geweest van Purmerend sinds 2009. 

 

Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Purmerends referendum

Gemeentebelangen Purmerend staat voor een sterke lokale democratie. Wij vinden dat het referendum de lokale democratie kan versterken. De Purmerendse referendumverordening is echter verouderd en daarmee volgens onze fractie onbruikbaar geworden. Er is geen mogelijkheid om als inwoner digitaal je steun te verklaren aan een referendumverzoek, terwijl dit de landelijke standaard is. Daarnaast vinden wij de opkomstdrempel van veertig procent onrealistisch (en onnodig) hoog. Daarom heeft Gemeentebelangen Purmerend een bespreeknotitie opgesteld op basis waarvan een discussie zal worden gevoerd over de huidige referendumverordening. GBP gaat voor het digitaal mogelijk maken van een referendumverzoek en afschaffing van de hoge opkomstdrempel! Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via onze website, nieuwsbrief en sociale media kanalen.

 

PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Grote zorgen

PB21 maakt zich grote zorgen. Zorgen over ongestructureerd beleid dat vanuit Den Haag Purmerend binnen loopt. Zij het niet om stijgende energieprijzen en gierende inflatie, dan wel om het asielbeleid. Als gemeente lijken we niets meer te vertellen te hebben. Alles wordt door Den Haag over de schutting naar de gemeente gegooid en we moeten het maar slikken. Onze fractie krijgt al berichten van inwoners met middeninkomens die nu massaal in de financiële problemen komen. Als gemeenschap moeten wij nu schouder aan schouder gaan staan en inwoners steunen die in problemen komen. PB21 zal dan ook met een bespreeknotitie komen voor de gemeenteraad om te kijken wat de gemeenteraad kan doen om het bloeden voor de Purmerenders wat te verzachten.

 

Fractie Schaaij - Frank Schaaij, fractievoorzitter

Neem werkloosheid serieus 

‘Iedereen die wil werken, kan werken’ zeg het college van B&W. Daarmee worden veel inwoners tekort gedaan. Oudere werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten komen moeilijk aan een baan. Door het college worden deze mensen nu gepasseerd en komen oplossingen niet dichterbij. Fractie Schaaij zal er bij het college voor blijven ijveren om dit probleem – en deze mensen! – serieus te nemen.