Reactie uit de fractie - mei 2022

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren twaalf fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

Afbeelding Reactie uit de fractie mei 2022

 

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Rainier Epping, raadslid 

Muziekschool Waterland

Muziekschool Waterland bestaat 60 jaar! Om dit te vieren, was er 9 mei een inspiratiesessie in Theater De Purmaryn voor leraren en raadsleden georganiseerd. Na de opening werd een stuk muziek gespeeld door de diverse muziekdocenten onder begeleiding van Carel Kraayenhof met zijn bandoneon, wat heel de zaal ontroerde. Na dit prachtige optreden werd toegelicht wat Muziekschool Waterland doet in onze regio, zoals dat er al weer tien jaar muziekonderwijs wordt gegeven op 60 basisscholen. Muziekonderwijs is niet alleen goed voor de onderlinge samenwerking, maar ook goed voor de hersenen en het bevorderen van taalvaardigheid. Wij feliciteren Muziekschool Waterland met hun jubileum en we hopen dat mensen het belang van muziekeducatie inzien en deze organisatie blijven erkennen en steunen.


PvdA - Els van Loenen, raadslid 

Wandelingen door wijken en dorpen

Voor de nieuwe bestuursperiode organiseert de gemeentelijke organisatie wandelingen of fietstochten door de wijken en dorpen van Purmerend. Doel is dat leden van de gemeenteraad en commissies kennismaken met verschillende gebieden van de gemeente en met elkaar. Onder begeleiding van wijkmanagers en medewerkers van de griffie en ambtelijke organisatie worden opvallende, aansprekende of gewoon mooie plekken bezocht. Inmiddels hebben we er een paar achter de rug en in mijn optiek is het een succesvol onderdeel van het inwerkprogramma. Er wordt veel informatie verstrekt over bepaalde aspecten van een wijk of dorp en het is een laagdrempelige activiteit die zorgt voor een gemoedelijke onderlinge sfeer. Zo krijgen we een goed beeld van de gemeente en van elkaar!


VVD - Timo Roeleveld, raadslid 

Een toegankelijk Purmerend!

Vorige week was op het stadhuis een bijeenkomst voor raadsleden over de toegankelijkheid van Purmerend voor inwoners en bezoekers met een beperking. Met verschillende ambtenaren spraken we onder meer over verbetering van de website Purmerend.nl, geleidestroken voor slechtzienden en ondersteuning voor slechthorenden. Maar we bespraken ook dat er al veel bereikt is door slimme toepassingen. Bij vernieuwingen wordt steeds rekening gehouden met toegankelijkheid voor alle gebruikers. De komende periode gaat de gemeente een bewustwordingscampagne voeren over toegankelijkheid. Wat een klein obstakel lijkt, kan een onneembare hindernis vormen. De VVD wil Purmerend voor iedereen toegankelijker maken. De bewustwordingscampagne is hierbij een goede stap om obstakels beter te herkennen en hiervoor oplossingen te vinden.


CDA - Michel Segers, raadslid 

Samen eten in de Tabor 2022

Op 13 mei heeft de CDA-fractie voor het zevende jaar op rij gekookt voor ouderen. Meestal op de vaste locatie in de Taborkerk, maar tijdens corona werden de maaltijden thuisbezorgd. ‘Samen eten in de Tabor’ is gestart door het ouderenpastoraat van de Protestantse Gemeente en bedoeld voor veelal alleengaanden uit de buurt en kerkgangers. Dit ter bestrijding van eenzaamheid, waarbij een groep vrijwilligers garant staat voor gezelligheid met een drankje vooraf en het koken van een gezonde, bijzondere maaltijd. Het CDA draagt deze activiteit een warm hart toe vanuit het besef dat eenzaamheid niet alleen in de politieke arena kan worden opgelost, maar vooral door persoonlijk contact en door samen de handen uit de mouwen te steken.


Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Peter van der Nulft, commissielid

(Digitale) Toegankelijkheid      

Mede door corona is er het een en ander veranderd in de digitale toegankelijkheid voor onder andere ouderen en mensen met een beperking. Zo werken steeds meer instellingen, organisaties en bedrijven met digitale toegangen en reserveringssystemen. Dit geeft voor een aantal mensen problemen, omdat ze bijvoorbeeld niet digitaal vaardig zijn of zelfs geen computer tot hun beschikking hebben. Ook heeft niet iedereen op dit gebied hulp voorhanden van bijvoorbeeld een naaste. Voor ons als Ouderenpartij AOV is het van belang dat er ook alternatieven voor deze digitaliseringsdwang mogelijk blijven, zodat iedereen mee kan blijven doen. We gaan hierover in gesprek en zoeken samen naar oplossingen. Wij blijven ons hiervoor inzetten!


D66 - Nadine Hut, commissielid 

Parkeren rond het stadhuis

Achter het stadhuis ligt een parkeerterrein waar iedereen tegen betaling kan parkeren. Zodra de parkeergarage onder het stadhuis af is, sluit de gemeente dit parkeerterrein af voor eigen gebruik. D66 vindt het zonde dat een parkeerterrein zo dicht bij het stadje daarmee op piekmomenten leeg staat. D66 wil het terrein daarom van vrijdagavond tot maandagochtend vrijgeven voor parkeren tegen straattarief. Daarmee vermindert de druk op de binnenstad en wordt geen terrein afgesloten voor publiek gebruik. Om ervoor te zorgen dat de binnenstad toegankelijk blijft voor iedereen en het verkeer niet constant vaststaat, is D66 voor een autoluwe binnenstad. Door parkeren aan de randen van de stad en in de parkeergarages goedkoper te maken, neemt de druk op de binnenstad af.


GroenLinks - Peter Zwart, fractievoorzitter

Niet bezuinigen op duurzaamheid

De gemeente bevordert duurzaamheid. Bijvoorbeeld met adviezen, leningen en subsidies.
Zodat we zorgen voor een leefbare gemeente in een leefbare wereld, ook voor de toekomst.
Dat is steeds harder nodig. De klimaat- en energieproblemen zijn ernstiger dan we dachten.
Je zou dus verwachten dat de gemeente extra inspanningen gaat leveren. Maar het lijkt erop dat de gemeente de komende jaren juist minder aan duurzaamheid wil uitgeven. Er worden jaarlijkse bezuinigingen van € 80.000 op de gemeentelijke gelden voor duurzaamheid voorgesteld. GroenLinks werkt eraan die bezuiniging ongedaan te maken. Er is genoeg te doen, zoals energiebesparing door het isoleren van woningen en gebouwen. Dat levert veel winst op voor onze inwoners; we moeten die winst niet mislopen door een domme bezuiniging.


PVV - Marcel Tang, commissielid

Geduld raakt op

Met ontsteltenis en begrip hebben wij kennis genomen van de berichtgeving over de gebeurtenissen in Purmer-Noord omtrent de woningnood. Laten wij heel duidelijk zijn, mensen die moeten vluchten voor een oorlog moeten wij kunnen helpen en tijdelijk onderdak bieden zolang wij deze mensen kwijt kunnen binnen onze gemeente. Ook hier betekent, vol is vol en geen speciale regelingen zoals betrekking tijdelijke woningen voor Purmerenders. Al verschillende malen hebben wij in de raad aangegeven dat het huidige beleid voor problemen gaat zorgen. Helaas zijn er partijen die dat niet willen inzien. Wij begrijpen de frustratie, maar denk alsjeblieft wel na voor je dingen doet waar je later spijt van krijgt, laat het niet escaleren en ga in gesprek met de gemeenteraad.


Forum voor Democratie - Erika Auperlé, commissielid

Denkt u mee?

Forum voor Democratie heeft burgerparticipatie en burgerinitiatief hoog op de agenda staan. Dit betekent dat inwoners actief betrokken zijn bij hun wijk en omgeving. Door bijvoorbeeld het organiseren van een buurtborrel, schoonmaakactie in de wijk of vrijwilligerswerk blijven mensen met elkaar in verbinding en betrokken. Een enkele Purmerender onderneemt ook daadwerkelijk actie om mee te denken met gemeentelijke besluitvorming. En juist dat is hard nodig. Wist u bijvoorbeeld dat u kunt inspreken bij commissievergaderingen? Of dat u een verzoek kunt indienen om te praten met de raad? Als u met ons wilt meedenken, horen wij graag van u via purmerend@fvd.nl.


Leefbaar Purmerend - Rob Pieterse, commissielid

De gemeente Purmerend is weer Leefbaar

Lange tijd hebben we erop moeten wachten, maar eindelijk is het weer een zomer waarin alles kan! De voorjaarskermis is net achter de rug, de feesten in P3 draaien alweer op volle toeren, er staat een mooie Beemsterfeestweek voor de deur en het festival Reuring gaat dit jaar gelukkig ook weer door. Kortom, komende zomer is Purmerend weer Leefbaar. Wij willen alle Purmerenders en Beemsterlingen vooral veel plezier wensen met alle activiteiten in onze mooie gemeente!


Gemeentebelangen Purmerend - Jordi Albers, fractievoorzitter

Parkeertarieven Purmerend

Om minder auto’s naar het centrum te geleiden, stelt het college een aantal maatregelen voor om parkeren in de toekomstige Stadhuispleingarage en Claxonate aantrekkelijker te maken dan parkeren op straat. Zo bedraagt het tarief voor beide garages vanaf 2023 € 1,80 per uur, waar parkeren op straat in het centrum € 2,85 gaat kosten. Het college stelt echter voor dat de toekomstige exploitant de tarieven van de Stadhuispleingarage jaarlijks met 20% mag verhogen. Hierdoor wordt de garage ieder jaar minder aantrekkelijk. Gemeentebelangen steunt het voornemen om het aantal auto’s in het centrum te verminderen, maar een tariefverhoging van 20% per jaar bemoeilijkt deze opgave en raakt de inwoners in de portemonnee. Hier is Gemeentebelangen dan ook op tegen.


PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Geen voorrang!

De minister zegt: ‘statushouders moeten voorrang krijgen op huurwoningen.’ Het woordje geen is hij vergeten of niet? PB21 is faliekant tegen dit voorstel. Ingezetenen die al vele jaren op een woning moeten wachten, worden weer naar achteren geschoven. Dit voorstel is ronduit asociaal te noemen en onverkoopbaar richting de reguliere woningzoekenden. PB21 heeft in haar programma staan dat statushouders achteraan in de rij moeten aansluiten. Dat is nog steeds ons standpunt. Geen voorkeursbehandeling voor statushouders! Een verkeerd rijksbeleid mag en kan niet verplicht op gemeenten verhaald gaan worden. Tip voor de minister: kom eens achter je bureau vandaan, ga een keer met je poten in de klei staan en praat dan serieus met woningzoekenden.