Reactie uit de fractie - juni 2022

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren tien fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

 

Afbeelding potloden decoratief

 

Stadspartij-Beemster Polder Partij - Wout Zeekant, raadslid

Tijd voor ontspanning 

De gemeenteraad gaat 16 juli met reces of in gewone woorden: op vakantie. Tijd om te ontspannen. Even niet geleefd worden door het moeten volgen van de politieke agenda. De wittebroodsweken van de fusie Purmerend en Beemster zijn voorbij. Tijd om allerlei klusdingen in te halen, wat te lummelen en ander nieuws over je te laten komen. Ik denk daarbij aan mijn opa. Hij woonde in een bos bij Ugchelen. ‘s Zondags luisterde hij op de radio naar G.B.J. Hilterman die de toestand in de wereld in tien minuten uitlegde. In tien minuten was hij bijgepraat en de rest van de week was hij er tevreden mee. Iets dergelijks ga ik deze vakantie ook doen. Misschien ook een idee voor u?
Fijne vakantie!

 

PvdA - Peter de Waal, raadslid 

Openbaar Vervoer Vanzelfsprekend 

Met de bus reizen vanuit onze gemeente naar Amsterdam of elders. Het klinkt vanzelfsprekend. Er gaat echter veel aan vooraf. Op het moment van schrijven wordt bekend welke vervoerder in Zaanstreek-Waterland mag gaan rijden. Dat wordt regionaal besloten in de Vervoerregio. Samen met vier andere leden heb ik vanuit de raad van Purmerend zitting in de regioraad van de Vervoerregio. En dan gaat het niet alleen over wie er in de regio mag rijden, ook werken we aan een betere toegankelijkheid van het OV en bereikbaarheid. En alles zo schoon en duurzaam mogelijk. Prachtig om te werken aan goede mobiliteit in Purmerend en de regio. En niet in de laatste plaats, omdat ik vanaf nu de regioraad mag voorzitten. 

 

VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter

VVD bedankt vrijwilligers Reuring 

De VVD bedankt alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het Reuring festival 2022 mogelijk te maken. Dankzij de inzet van ruim 240 vrijwilligers is het internationale zomerfestival van Purmerend ieder jaar opnieuw een succes. Elk jaar maken we de agenda van de gemeenteraad leeg voor Reuring en inmiddels hebben we genoten van de twintigste editie vol theater, livemuziek en toffe acts in Purmerend en Beemster. Naast de vrijwilligers bedanken we de organisatie die met de ondersteuning van sponsoren en de vrienden van Reuring weer een geweldig programma hebben gemaakt op de binnen- en buitenpodia en natuurlijk in ons Leeghwaterpark. We kijken nu al uit naar de volgende editie!

 

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Henk Wolf, commissielid

Verbinding 

Vrijdag 17 juni hebben enkele raads-, commissie- en collegeleden een bezoek gebracht aan de wijk Overwhere. Het wijkteam Overwhere is recent versterkt met een medewerker met als voornaamste taak: bewoners in de wijk met elkaar verbinden. De dag ervoor werd als eerste van het parkenplan het ontwerp van het Kooimanpark gepresenteerd. Een prachtig plan met waterpartijen, speelveldjes, een sport- en activiteitenweide en een hondenuitrenveld. Het park ligt in de nabijheid van scholen, een verzorgingshuis en aanleunwoningen. Volop gelegenheid voor jong en oud om samen te komen. Zou te zijner tijd het nieuwe Kooimanpark niet ook een terras verdienen, voor een natje en een droogje..? Het zal de kans op verbinding (nog) groter maken.

 

D66 - Nadine Hut, commissielid

Toegankelijkheid: van praten naar actie! 

Voor D66 is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om bewustwording. Een goede toegankelijkheidsagenda vraagt dan ook om bewustwording van de hele stad. Tijdens de commissie Maatschappelijk heeft D66 ook aandacht gevraagd voor de Week van de Toegankelijkheid. Deze is niet meegenomen in de begroting, maar wel van belang om meer bewustwording in de stad te creëren. Ook vroeg D66 aan de wethouder om te monitoren of er problemen zijn met het Toegankelijk Openbaar Toilet, aangezien de deur hiervan blijft openstaan wanneer er meer dan 150 kilo binnen is. Daar zit je al gauw aan, als je afhankelijk bent van een hulpmiddel dat ook mee naar binnen moet. D66 blijft alle ontwikkelingen nauwgezet volgen!


GroenLinks - Marône Welbergen, raadslid

PurmerPride 

Purmerend is een regenbooggemeente waarin we graag willen laten zien dat je kan zijn wie je bent en mag houden van wie je houdt. Dat vieren we met de regenboogweek in oktober, die nu Pride Week heet. Helaas is de vrijheid om te zijn wie je bent nog niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Juist daarom is deze week ontzettend belangrijk voor de bewustwording. Diverse activiteiten voor en door de LHBTIQ+ gemeenschap zorgen voor meer sociale acceptatie. In omliggende gemeenten zoals Amsterdam, Zaanstad en Alkmaar worden om die reden jaarlijks Pride tochten georganiseerd. GroenLinks zou het geweldig vinden als dat dit jaar in Purmerend ook kan plaatsvinden. PurmerPride bijvoorbeeld op de Where of door de binnenstad van onze mooie open gemeente!


PVV - Nicole Moinat, fractievoorzitter

Boeren zijn onmisbaar 

De regering voert op basis van een stikstofsprookje een kruistocht tegen onze boeren die zorgen voor ons voedsel, werkgelegenheid en exportinkomsten. En dat terwijl voedselprijzen al de pan uit stijgen. Want uit onderzoek blijkt dat de emissies van stikstofoxiden en ammoniak al decennia fors dalen, onze boeren de laagste milieu-impact ter wereld hebben, in Duitsland véél hogere stikstofwaarden worden gehanteerd en het gebruikte AERIUS-model aan alle kanten rammelt. Maar onze regering aast op de gronden van de boeren om de vele asielzoekers en statushouders te kunnen huisvesten, met alle gevolgen van dien. De PVV steunt onze boeren en van ons mag het stikstofbeleid door de shredder. Laat de boeren met rust en sluit de grenzen. Dat werkt.


Forum voor Democratie - Tim van der Zwaart, commissielid

Toekomst van de boeren 

Het bestaan van onze boeren wordt bedreigd door de klimaatgekte van het huidige kabinet. Het lijkt een landelijk onderwerp,  maar de boeren in onze eigen gemeente lopen hierdoor ook gevaar. Boerenbedrijven (soms van meer dan honderd jaar oud) worden beperkt in hun bedrijfsvoering en dreigen ten onder te gaan, terwijl grote bedrijven vrij spel krijgen. Bij Forum voor Democratie weten we hoe waardevol onze boeren zijn voor een gezonde en leefbare maatschappij en wij zullen er daarom alles aan doen om de toekomst van de boeren in onze gemeente te beschermen tegen de klimaathysterie!

 

Gemeentebelangen Purmerend - Sandra Hoekstra, commissielid

Wandelen 

De zomer is begonnen. Het is weer volop genieten van de natuur en de zon. In Purmerend kan je heerlijk wandelen op dijken, in parken, en ook in de wijken is veel te zien. In elke wijk wordt er gebouwd en opgeknapt, leuk om bouwprojecten te zien groeien. De parken worden met het Parkenplan 2040 nog aantrekkelijker, als verbinding met elkaar in het groen, maar ook als verbinding tussen de wijken.
Al dat wandelen is natuurlijk super gezond en heerlijk om te doen, maar is het ook overal veilig om ontspannen te kunnen wandelen? Heeft u in uw buurt onveilige verkeerssituaties, laat het ons dan weten (info@gbpurmerend.nl). We brengen dit graag in kaart.
Fijne zomer gewenst van GBP :-)


PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter

Actueel? 

Waar moet er deze maand over geschreven worden? Maakt niet uit, als het maar actueel is. En wat actueel is, mogen wij bepalen. Eigenlijk is het vreemd dat de raad bepaalt wat actueel is. Over het algemeen zijn het de vaste onderwerpen, best saai. De inwoners van de gemeente Purmerend mogen wat PB21 betreft inspraak hebben over wat actueel is. Heeft u een onderwerp waarvan u vindt dat er een column over geschreven moet worden, of schrijft u zelf een column? Mail naar: info@pb21.nl.
De raad bepaalt, maar wel samen met de inwoners van onze mooie gemeente. Neemt u de uitdaging aan? Kom maar op met actuele onderwerpen of columns, samen met u maken wij er dan wat moois van.