Reactie uit de fractie - april 2022

Elke maand geven de fracties uit de gemeenteraad hun kijk op actuele onderwerpen of besluiten uit de gemeenteraad in de pagina Reactie uit de fractie van het Gemeentenieuws. Deze maand reageren elf fracties.

Het Gemeentenieuws wordt gepubliceerd in het gratis huis-aan-huisblad Purmerends Nieuwsblad. Ontvangt u de krant niet? Dan kunt u de krant ook ophalen in de hal van het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. 

afbeelding potloden


Stadspartij-Beemster Polder Partij - Barbara Jonk, fractievoorzitter 

Samen op Koers 

Vanaf begin april mag ik de fractievoorzitter zijn van onze partij. De samenvoeging van de Beemster Polder Partij met de Stadpartij is heel natuurlijk gegaan. Duidelijk is dat het DNA van deze twee lokale partijen zo goed als hetzelfde is. En het voelt goed voor al onze fractieleden, ieder met zijn eigen kennis en kunde, maar zeker ook met een zekere nieuwgierigheid naar al het andere. En dat is echt wel noodzakelijk. We hebben over en weer nog heel wat te leren over beide voormalige gemeenten. Nu het coalitieakkoord er ligt, het nieuwe college geïnstalleerd is en alle raads- en commissieleden hun plek hebben gevonden, kunnen we echt aan de slag. Er is genoeg te doen.

 

PvdA - Sanda van Dam, raadslid 

Gorslaan 10 

Gorslaan 10 is een veelbesproken locatie geweest binnen de raad. Voor de PvdA niet onbelangrijk,  want hier worden hopelijk straks 57 sociale huurappartementen gebouwd. Een bouwproject waar veel behoefte aan is. In de commissie van 7 april kwam het onderwerp weer terug op de agenda. Volgens de Raad van State was het onvoldoende onderbouwd dat het plan niet leidt tot toename van de parkeerdruk op openbare parkeerplaatsen. Het college heeft een opsomming gemaakt waarom het niet leidt tot extra druk. Het feit dat de parkeerdruk momenteel 63 procent is en dat parkeerregulering  voor realisatie van het project wordt ingevoerd, was voor ons reden om in te stemmen. Wij hopen vurig dat dit project met zoveel sociale huurwoningen doorgang vindt.


VVD - Bart van Elden, fractievoorzitter 

Een nieuwe burgemeester! 

Het zal weinigen zijn ontgaan dat we een nieuwe burgemeester zoeken. Voor geïnteresseerden is een zogenaamde profielschets opgesteld. De fractievoorzitters hebben hier twee dagen intensief over gesproken en daarbij input meegenomen van inwoners, organisaties, ondernemers, de kinderraad en omliggende gemeenten. De gemeenteraad heeft de profielschets in een speciale raadsvergadering vastgesteld en aangeboden aan de commissaris van de Koning. Een van onze inwoners omschrijft de nieuwe burgemeester als volgt: ‘hij of zij is het visitekaartje van de gemeente. Straalt gezag uit zonder dominant te zijn. Is toegankelijk voor iedereen zonder met iedereen mee te waaien.’ Mooie woorden die we als VVD zeker onderschrijven. Hopelijk ontvangen we vele brieven van gemotiveerde kandidaten die graag in Purmerend aan de slag willen gaan!  


CDA - Michel Segers, raadslid 

Spelen én ontmoeten 

Het speeltuinseizoen is van start gegaan en dit werd onder andere gevierd met de opening van Speeltuin de Vreugdegaard in Middenbeemster. Een plek met veel meer betekenis dan alleen een speeltuin. Het is een plek in het dorp waar ouders elkaar ontmoeten, waar je met elkaar dingen organiseert en waar jong en oud samenkomen. Doordat het beheer van de speeltoestellen en de buitenruimte is teruggegaan naar de gemeente, kan het bestuur zich met alle vrijwilligers meer richten op het organiseren van allerlei activiteiten. En er staat heel veel op de planning! Om fijn te kunnen wonen, is veel meer nodig dan alleen een woning. Daarvoor zijn dit soort plekken ongelofelijk belangrijk. 


Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster - Heleen Kokkeel, raadslid 

Overpeinzingen van een herintreder 

Na de afgelopen jaren de politiek vooral van de zijlijn gevolgd te hebben, kwam ik tot mijn verbazing weer terug in de gemeentepolitiek. Ook daar is veel veranderd en eerlijk gezegd is dat even wennen. Er is nu een beperkte spreektijd afgesproken tijdens een vergadering en je krijgt te horen: “sorry, maar dit zijn technische vragen en die moet u schriftelijk indienen.“ Voor ons het voordeel dat je niet meer midden in de nacht huiswaarts gaat na een vergadering, maar ik vraag me af hoe de geïnteresseerde volger dit ervaart. Mijn vrijwilligerswerk was en is belangrijk en ik wil op deze plaats deze collega’s graag in het zonnetje zetten. Zie ook de inzet nu voor de Oekraïense vluchtelingen. Dank hiervoor.


D66 - Edwin Paarlberg, commissielid 

Koester werelderfgoed Beemster 

In de raadsvergadering van 21 april bespreekt de gemeenteraad het plan om op een stuk grond aan de Vredenburghweg in Zuidoostbeemster de bouw van drie recreatiewoningen en een bedrijfswoning mogelijk te maken. D66 zal tegen dit plan stemmen. Wij zijn van mening dat met dit plan de kernkwaliteiten van Werelderfgoed De Beemster geweld worden aangedaan. Het gaat immers om een perceel achter het Noorderpad, dus achter de cultuurhistorische lintbebouwing. We hoeven niemand uit te leggen dat een torenflat niet past op het San Marcoplein in Venetië en dat we geen zonnepanelen aanleggen op de piramide van Cheops in Egypte. Zo hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid voor de Beemster. D66 staat pal voor de kernkwaliteiten van ons werelderfgoed.


GroenLinks - Pieter van Huizen, commissielid 

Toegang binnenstad beperkt! 

Mensen met een lichamelijke of visuele beperking maken voor hun vervoer gebruik van het AOV (Aanvullend Openbaar Vervoer). Dit vervoer brengt je gewoonlijk van deur tot deur.  Het Aanvullend Openbaar Vervoer heeft gedurende de periode dat de paaltjes die de binnenstad blokkeren voor autoverkeer echter geen toegang tot het stadscentrum. Dit betekent dat mensen die afhankelijk zijn van het AOV dan ook niet naar adressen in de binnenstad kunnen worden gebracht. De doelgroep heeft dan feitelijk geen toegang tot het centrum. Een ontoelaatbare beperking voor  mensen met een beperking. 
GroenLinks vindt dat aan deze bizarre situatie een einde moet komen en stelde  deze kwestie in de commissie van 14 april aan de orde.


PVV - Mike Hillegers, commissielid 

Het debacle aardgasvrij 

De PVV krijgt nog steeds signalen dat mensen de energierekening van de
‘aardgasvrije’ stadsverwarming niet kunnen betalen. Want hoewel Purmerend van het aardgas af lijkt te gaan, is niets minder waar. Stadsverwarming Purmerend heeft gas nodig om te functioneren in de piekuren, waardoor het aardgasvrij maken van de wijken in Purmerend toch niet zo aardgasvrij blijkt te zijn. En als u van de stadsverwarming af wilt wanneer de prijzen gigantisch stijgen, dan zijn de afsluitkosten zeer hoog. Maar dat is nog niet alles: de overheid komt namelijk met een dwangwet, waardoor de nu al beperkte vrije keuze helemaal verdwijnt. De PVV zal zich altijd tegen deze dwang verzetten. Huishoudens moeten zelf kunnen kiezen, zelfs als dat voor aardgas is.


Forum voor Democratie - Roar Baltus, commissielid 

Wat is Pasen? 

Hangend aan een kruis stierf Jezus. Men legde hem in een grot met een steen ervoor om drie dagen later op te staan na een offer. Judas verraadde hem en verraad komt verraderlijk onverwachts. Veel mensen zijn bezig met een paasbrunch, eieren zoeken en samenzijn met familie en vrienden. Voor anderen is het alleen een extra vrije dag. Na veel offers te hebben gebracht de afgelopen twee jaar, is het zaak om de Judas te herkennen, of het nu gaat om de opvang van vluchtelingen, biomassa of MRA- plannen. We moeten altijd op onze hoede zijn. Kunnen wij onze overheid wel vertrouwen? Zalig Pasen.


Gemeentebelangen Purmerend - Bas Poot, commissielid 

Verkeersveiligheid rond scholen 

Verkeersveiligheid is al lang een terugkerend thema, zeker als het gaat om veiligheid rondom scholen. Ons bereiken steeds meer signalen dat mensen zich hier zorgen over maken, zowel ouders, opa’s en oma’s, maar ook schoolbestuurders. Een moeilijk probleem dat vaak verder gaat dan ergens een drempel neerleggen. Het gaat vaak om doorgaande routes waar ook bussen, ambulances, etcetera langs moeten. Of oplossingen gaan bijvoorbeeld ten koste van parkeerplaatsen en/of groen. Maar we zullen er wel iets mee moeten, of dat nu vanuit de politiek, de scholen, of vanuit de opvoeders komt. Ervaart u verkeersveiligheidsproblemen rondom een school, of heeft u zelf ideeën wat we eraan zouden kunnen doen? Dan horen we graag van u via info@gbpurmerend.nl.


PB21 - Harry Poppelier, fractievoorzitter 

Beemster topsport! 

Het buitengebied van de Beemster is een aparte tak van sport, tenminste zo ervaart PB21 dat. Wij willen het serieus en goed doen, dat staat in ons programma te lezen en dat willen wij dan ook waarmaken. Politieke partijen die na de fusie collega’s uit de Beemster politiek binnen de fractie verwelkomd hebben, staan op ruime voorsprong. Wat zou het fijn zijn als PB21 ondersteuning zou krijgen van Beemsterlingen die weten hoe het werkt in de Beemster en vooral in het Beemster buitengebied. Wij bieden u een serieuze en gezellige fractie waar uw mening wordt gewaardeerd en PB21 werkt van buiten naar binnen, dus samen met de inwoners van de gemeente. Helpt u ons?