Gemeenteraadsverkiezingen 24 november 2021

Vanaf 1 januari 2022 gaan Purmerend en Beemster samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. De gemeente krijgt een oppervlakte van 97 km² en ruim 94.000 inwoners. Purmerend wordt een gemeente met stad én platteland. Al sinds 2014 werken beide gemeenten samen. Nu volgt er een fusie tussen beide gemeenten. De Eerste Kamer stemde in mei in met het wetsvoorstel voor de gemeentelijke herindeling. Daarmee is de herindeling een feit. 


Verkiezingen 

Bij een herindeling wordt ook een nieuwe gemeenteraad gekozen. Omdat de herindeling per 1 januari 2022 ingaat, vinden de verkiezingen al eerder plaats dan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De verkiezingen zijn op 24 november 2021. 
Half oktober wordt officieel bekend welke politieke partijen en kandidaten meedoen met de verkiezingen.  


Stemhulp, Verkiezingskrant, Lijsttrekkersdebat  

Voor eind oktober komt de lokale digitale stemhulp Kieskompas voor de gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar. Inwoners kunnen aan de hand van stellingen vergelijken welke politieke partij bij hen past. Begin november verschijnt in beide gemeenten de Verkiezingskrant, als losse bijlage in de huis-aan-huisbladen. De krant zal, net als de stemhulp, ook worden gepubliceerd in de media. Vrijdagavond 19 november is er een lijsttrekkersdebat in de e-sports campus H20 in Purmerend. Het debat wordt live uitgezonden via RTV Purmerend en via de website van de gemeenteraad.
Houd de lokale media in de gaten voor berichten over de verkiezingen en het lijsttrekkersdebat. 


Tot aan 2022 

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn tot aan 2022 nog twee zelfstandige gemeenten, met elk een eigen gemeentebestuur. Ondertussen wordt er nauw samengewerkt aan de harmonisatie van het beleid, de lokale regelgeving en de financiën. De beide gemeenteraden besluiten dit jaar nog wel over de eigen belastingverordeningen, met uitzondering van de Onroerendezaakbelasting (OZB). Pas in januari 2022 zal de nieuwe gemeenteraad de programmabegroting 2022, de financiële verordening en de OZB vaststellen. 


Fracties Purmerend en Beemster 

Wil je weten welke fracties nu een of meerdere zetels in de beide gemeenteraden hebben? Klik op de volgende links om alle fracties te bekijken:
Fracties in Purmerend    
Fracties in Beemster  


Meer informatie

 

foto verkiezingen