Purmerend en Beemster worden één gemeente

Vanaf 1 januari 2022 gaan Purmerend en Beemster samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. De gemeente krijgt een oppervlakte van 97 km² en ruim 94.000 inwoners. Purmerend wordt een gemeente met stad én platteland. 
Al sinds 2014 werken beide gemeenten samen. De ambtelijke organisatie van Purmerend is voor Beemster de uitvoeringsorganisatie voor vrijwel het volledige gemeentelijk takenpakket. Na de ambtelijke fusie nam de gemeente Beemster in 2018 het initiatief om ook over te gaan naar een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten. Dit is eerst besproken door de beide colleges en gemeenteraden. De gemeenten zijn daarna op verschillende manieren met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek gegaan over de waarden van hun gemeente. Een jaar later stelden beide gemeenteraden het herindelingsontwerp vast. In 2020 volgde het herindelingsadvies. 


Wetsvoorstel Herindeling 

De Eerste Kamer heeft 25 mei 2021 voor de gemeentelijke herindeling van Beemster en Purmerend gestemd. Eerder stemden beide gemeenteraden, de provincie Noord-Holland, de Ministerraad en de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel voor de herindeling. Het wetsvoorstel wordt officieel bekendgemaakt in het Staatsblad en zal dan in werking treden. Daarmee wordt de herindeling een feit.  


Gemeenteraadsverkiezingen  

Bij een herindeling en een nieuwe gemeente is er ook een nieuwe gemeenteraad nodig. Omdat de herindeling per 1 januari 2022 ingaat, vindt de herindelingsverkiezingen al eerder plaats dan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022, namelijk op 24 november 2021. In het najaar wordt bekend welke politieke partijen meedoen met de verkiezingen en welke kandidaten er op de kieslijst komen te staan. De precieze data worden vermeld op de website van de Kiesraad.  


Tot aan 2022 

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn tot aan 2022 nog twee zelfstandige gemeenten, met elk een eigen gemeentebestuur. Ondertussen wordt er nauw samengewerkt aan de harmonisatie van het beleid, de lokale regelgeving en de financiën. De beide gemeenteraden besluiten dit jaar nog wel over de eigen belastingverordeningen, met uitzondering van de Onroerendezaakbelasting (OZB). Pas in januari 2022 zal de nieuwe gemeenteraad de programmabegroting 2022, de financiële verordening en de OZB vaststellen. 


Fracties Purmerend en Beemster 

Wil je weten welke fracties nu een of meerdere zetels in de beide gemeenteraden hebben? Klik op de volgende links om alle fracties te bekijken:
Fracties in Purmerend    
Fracties in Beemster  


Meer informatie

 

Afbeelding Beemster PurmerendAfbeelding PB