Privacy

De gemeenteraad is verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan en deze zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. De gemeenteraad verwerkt persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.

De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een verslag van de functionaris Gegevensbescherming over de ontwikkelingen over onder meer eventuele datalekken en de verwerking van persoonsgegevens door de raad zelf die zijn beoordeeld op rechtmatigheid.

Lees meer informatie over privacy op deze pagina.