Praat met de raad

Wil je spreken met raadsleden over een onderwerp dat niet op de agenda van een vergadering staat of heeft gestaan?  
Dit kan tijdens de bijeenkomst Praat met de raad. Elke fractie is dan met minstens één persoon vertegenwoordigd.

Praat met de raad is elke derde dinsdag in de maand. Kijk in de kalender van het Politiek Portaal wanneer een volgende bijeenkomst is gepland. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de bijeenkomst.
Dit kan via het onderstaande webformulier, e-mail (griffie@purmerend.nl) of telefoon (0299) 452 713.

Van tevoren aanmelden is belangrijk omdat er enkele voorwaarden zijn. Zo kun je niet inspreken over benoemingen en besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat, onderwerpen die onlangs zijn besproken in de commissievergadering, of over onderwerpen waar een klacht over is ingediend of een inspraakavond over is / wordt georganiseerd.