Praat met de raad

Wilt u spreken met raadsleden over een onderwerp dat niet op de agenda van een vergadering staat of heeft gestaan? 

Dit kan tijdens de bijeenkomst Praat met de raad. Elke fractie is daarbij met minstens één persoon vertegenwoordigd. U kunt u aanmelden via het onderstaande webformulier, via een e-mail naar griffie@purmerend.nl, of via telefoonnummer (0299) 452 713. De griffie neemt dan contact met u op.

Voor het organiseren van Praat met de raad gelden enkele enkele voorwaarden. Zo kunt u niet inspreken over benoemingen en besluiten waar bezwaar of beroep tegen openstaat, onderwerpen die onlangs zijn besproken in de commissievergadering, of over onderwerpen waar een klacht over is ingediend of een inspraakavond over is / wordt georganiseerd.