Herindelingsadvies Fusie Purmerend en Beemster

Op de agenda van de gemeenteraad van 27 februari:

In september 2019 stelden de gemeenteraden van Purmerend en van Beemster het herindelingsontwerp voor de fusie van de beide gemeenten vast. Het ontwerp is inmiddels uitgewerkt tot een herindelingsadvies dat wederom moet worden vastgesteld door beide raden. Dit wordt voor de gemeenteraden de laatste formele stap in het besluitvormingsproces om te fuseren.

Het herindelingsontwerp heeft in het najaar acht weken ter inzage gelegen en is ook verzonden naar de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de omliggende gemeenten en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit dertien reacties die daarop kwamen, hebben niet geleid tot aanpassing van het ontwerp.
In het herindelingsadvies is onder andere opgenomen dat de bestaande grenzen tussen de gemeenten Purmerend en Beemster komen te vervallen en dat de gemeenten per 1 januari 2022 worden samengevoegd. Voor de fusie is het nodig om zicht te hebben op het beleid en de regelgevingen en de  organisatorische aspecten van het fusieproces. Hiervoor is een voorbereidingsplan voor de nieuwe gemeente opgesteld.

Het herindelingsadvies is zowel in Purmerend als in Beemster op 13 februari in de commissie besproken en staat in beide gemeenten op donderdag 27 februari op de agenda van de gemeenteraad.

Binnenkort zijn de agenda en bijbehorende stukken in te zien in het Politieke Portaal.   
De vergadering is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).
De vergadering in Beemster is te volgen via www.beemster.net.