Visie Stationsgebied en Waterlandlaan

Op de agenda van commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 16 januari 2020:

Het college vraagt de raad de visie op het Stationsgebied en Waterlandlaan Purmerend vast te stellen. De belangrijkste vervolgstappen op de visie staan in het document Aanpak Stationsgebied/Waterlandlaan. Het college vraagt de raad in te stemmen met deze aanpak en een budget beschikbaar te stellen van € 750.000 in 2020 en € 750.000 in 2021. Een deel van het budget kan worden verhaald op marktpartijen of door subsidies worden gedekt.

Het gebied kan een knooppunt worden van wonen, werken, vrije tijd, verblijven en mobiliteit. Dit vraagt om een grootschalige transformatie. Er zijn nu al veel belangrijke stedelijke functies te vinden zoals het treinstation, P3, de bioscoop, de bibliotheek, etc. Deze kunnen worden versterkt en bijdragen aan een bruisende en aantrekkelijke leefomgeving. Een belangrijke voorwaarde hierbij is de verbinding met de historische binnenstad.

Meer informatie over dit onderwerp en andere agendapunten en bijbehorende stukken van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is te vinden via het Politiek Portaal.