Nevenfuncties rekenkamerleden

De nevenfuncties van de leden van de rekenkamer Purmerend:


Barbara IJsselmuiden, voorzitter

 • Secretaris / onderzoeker rekenkamer IJsselstein (freelance) 
 • Lid rekenkamer Rijswijk 
 • Bestuurslid Wijkorganisatie Het Oude Centrum 
 • Voorzitter bewonerscommissie Het Heilige Geesthofje in Den Haag

Keesjan Res 

 • Concerncontroller/teamleider Financiën bij Zaan Primair 
 • Lid van de RvT Bibliotheek Kennemerland 
 • Collectant Amnesty

Daniel Tor

 • Product Owner Analytics bij Universiteit van Amsterdam. 

Jack Koster

 • Vestigingsdirecteur Vicoma Velsen

Rob Duijker

 • Leerplanontwikkelaar voor de sector economie bij SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 
 • Scriba van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Purmerend