Onderzoek Uitvoering sport- en recreatiebeleid door Spurd

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het sportbeleid in Purmerend en Beemster.
Inwoners van Purmerend en Beemster sporten steeds meer, maar doen dit minder vaak bij sportverenigingen. De ondersteuning van Spurd bij sportverenigingen wordt erg gewaardeerd. Een aandachtspunt is de samenwerking tussen de gemeente, Spurd en de sportverenigingen. Mede door wisselingen in personeel was dit de afgelopen jaren wat minder goed.

De lange termijn afspraken tussen gemeente(n) en Spurd zijn relatief abstract. Er zijn wel duidelijke afspraken per jaar, maar de rekenkamercommissie ziet als risico dat het beleid te veel 'op de automatische piloot' uitgevoerd wordt. De maatschappelijke trends en de wens om kwetsbare groepen meer aandacht te geven lijken het noodzakelijk te maken om bewuster politieke afwegingen te maken over de besteding van financiële middelen voor sport. Ook bij de fusie tussen Purmerend en Beemster is het van belang een afweging te maken op welke manier Spurd van meerwaarde kan zijn voor de inwoners van Beemster.

De rekenkamercommissie heeft in totaal vijf aanbevelingen gedaan om de uitvoering van het sportbeleid in Purmerend en Beemster verder te verbeteren. Deze aanbevelingen zullen in november 2020 in de beide gemeenteraden worden behandeld.

Onderzoek Uitvoering sport- en recreatiebeleid door Spurd - 2020

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over het onderzoek of de rekenkamercommissie contact op met secretaris/onderzoeker Niek Wijmenga, e-mail rkc@purmerend.nl.

 

Afbeelding Eindrapport rekenkamer onderzoek Spurd