Commissie: belastingmaatregelen, Metropoolregio Amsterdam

Op de agenda van de commissie Algemene Zaken op 22 oktober:


Belastingmaatregelen

Jaarlijks presenteert het college de voorstellen tot wijziging van de lokale heffingen ter besluitvorming voor. Dit gaat over de leges, hondenbelasting, lijkbezorgingsrechten, parkeerbelastingen, precariobelasting, reinigingsrechten, afvalstoffenheffing, rioolheffing, scheepvaartrechten en toeristenbelasting.

Het college stelt voor om de onroerend zaakbelasting te verhogen conform de consumentenprijsindex voor 2021 van 1,8%. Dit geldt in de meeste gevallen ook voor de overige belastingen, rechten, heffingen en leges. Uitzonderingen hierop zijn de (van rijkswege) gemaximeerde tarieven en de reinigings- en rioolheffingen.

Voor horecaondernemers op de Koemarkt wil het college een proefperiode van drie jaar voor een winterterras, vanaf november tot maart op het middengedeelte van de Koemarkt. Hiervoor wordt een tarief opgenomen in de tarieventabel bij de verordening Precariobelasting.


Werkplan en begroting 2021 Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. De deelname aan de MRA is van toegevoegde waarde voor de ruimtelijke, economische en maatschappelijke ontwikkeling van de regio.
De MRA heeft onlangs het werkplan 2021 en de bijbehorende begroting toegestuurd aan de raden en colleges van de MRA-overheden.
Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de gezamenlijke schriftelijke zienswijze namens de regio Zaanstreek-Waterland aan de bestuurlijke regiegroep MRA.


De agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien in het Politiek Portaal

De vergadering is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal en via RTV Purmerend (Ziggo kanaal 36, KPN kanaal 1390).