Politiek Portaal

Alle vergaderingen en bijbehorende raadsstukken van de gemeenteraad zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem Politiek Portaal.
Zo staat de raadsagenda in de kalender en zijn de fractieleden te vinden in het Politiek Portret. Andere informatie zoals raadsvragen, ingekomen stukken, moties en amendementen vind je bij Documenten.
 

Meldingen ontvangen

Je kunt je aanmelden voor berichten wanneer nieuwe informatie in het Politiek Portaal wordt geplaatst. Hiervoor kun je een account en attenderingsprofiel aanmaken en kiezen welke informatie je wilt ontvangen, zoals de agenda van een commissie Samenleving of de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Ga hiervoor naar de pagina Attenderingen.


Klik hier voor de pagina Politiek Portaal

Klik hier voor de pagina Attenderingen