Onderzoek Weerstandsvermogen

Een gemeente loopt tal van risico’s, die zoveel als mogelijk worden afgedekt. Voor niet afgedekte risico’s moet de gemeente een financieel vermogen hebben (het weerstandsvermogen). Dit vermogen geeft de relatie aan tussen de risico’s waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit die een gemeente heeft om de niet-begrote kosten op te vangen.

Twee eerdere onderzoeken (HVC en Transparantie Grondbeleid gemeente Purmerend) waren voor de rekenkamercommissie aanleiding om onderzoek te doen naar het weerstandsvermogen van de gemeente Purmerend en de transparantie van de hoogte van het bepaalde weerstandsvermogen. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies voor de raad.

Afbeelding rapport Rekenkamercommssie Weerstandsvermogen