Onderzoek Subsidiebeleid

In coproductie met het Purmerendse maatschappelijke middenveld heeft de gemeenteraad in 2011 een maatschappelijk beleidskader opgesteld: een innovatieve ontwikkeling. Het kader bevat een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke opgaven voor de komende jaren en uitgangspunten waaraan de maatschappelijke voorzieningen en activiteiten moet voldoen. Het vormt ook de basis voor de inzet van subsidiegelden; in 2014 gaf Purmerend ruim 16 miljoen uit aan subsidies.

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar dit subsidiebeleid om de raad inzicht te kunnen geven in de effectiviteit en transparantie daarvan. Dit leidde tot een aantal aanbevelingen. In september 2017 is de evaluatie van dit onderzoek verstuurd aan de leden van de beide gemeenteraden.

RKC Subsidiebeleid