Onderzoek Dienstverlening

In het onderzoek naar dienstverlening beveelt de Rekenkamercommissie Purmerend-Beemster aan om meer concrete en heldere doelstellingen te ontwerpen. De doelstellingen in de begroting zijn naar het oordeel van de rekenkamercommissie nog te weinig specifiek en kennen onvoldoende samenhang. Wat betreft de digitale dienstverlening zijn er mogelijkheden tot verbetering, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Wanneer dienstverlening via de website plaats kan vinden, scheelt dit ongeveer de helft aan kosten.

RKC onderzoek naar dienstverlening