Onderzoek Integrale schuldhulpverlening

De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster heeft het rapport over integrale schuldhulpverlening gepresenteerd aan de raadscommissie van de gemeente Beemster en de commissie Samenleving van de gemeente Purmerend.

Het onderzoek heeft als belangrijkste constateringen dat het huidige beleid sinds 1 januari 2016 is verlopen en kaders vanuit de beide gemeenteraden nu ontbreken. Ook de manier van werken verschilt op dit moment van het eerdere (inmiddels verlopen) beleidsplan. Positief punt is de tevredenheid bij maatschappelijke partners over de manier waarop in de uitvoering gewerkt wordt aan goede schuldhulpverlening. Een punt van zorg is de ontwikkeling van de kosten, deze nemen sterk toe.

De aanbevelingen die door de gemeenteraad worden vastgesteld, worden (afhankelijk van het onderwerp) een aantal jaar later door de rekenkamcommissie geëvalueerd.  Deze evaluatie komt op de ingekomen stukkenlijst van de raad.

 

RKC onderzoek integrale schuldhulpverlening