Onderzoek Stadsverwarming Purmerend

Het onderzoek naar de Stadsverwarming Purmerend heeft als belangrijkste constateringen dat de bedrijfsvoering steeds meer op orde is, maar dat de financiële risico’s beter belicht kunnen worden. De rekenkamercommissie beveelt aan om regelmatig door de accountant 'slecht-weer' scenario’s goed door te laten rekenen en hierop te adviseren.

Voor klanten van Stadsverwarming Purmerend zou het goed zijn wanneer er meer maatwerk geleverd wordt met contracten, bijvoorbeeld om klanten te stimuleren zuiniger met energie om te gaan en kosten te besparen. Ook zou het eenvoudiger kunnen worden om het contract met de Stadsverwarming Purmerend te beëindigen. Voor sommige veranderingen zal gewacht moeten worden op de aangepaste Warmtewet, waar de Tweede Kamer in 2018 een besluit over neemt.

De aanbevelingen die de gemeenteraad vaststelt, worden na twee jaar door de rekenkamcommissie geëvalueerd. De evaluatie wordt dan naar de raad verzonden.

Evaluatie rekenkamercommissie onderzoek Stadsverwarming Purmerend 

RKC Onderzoek Stadsverwarming Purmerend