Onderzoek Van buiten naar binnen werken

De rekenkamercommissie heeft in 2018 het ‘van buiten naar binnen werken’ onderzocht vanuit de relatie met het sturend vermogen van de raad. Het ‘van buiten naar binnen werken’ is een nieuwe werkwijze die door het college in 2011 is geïntroduceerd. De bestuurlijke reactie van het college van Beemster is apart toegevoegd.

Hoewel de nieuwe werkwijze positieve gevolgen heeft gehad, zoals een flexibelere organisatie en meer aandacht voor het betrekken van bewoners bij besluitvorming, zijn er ook zorgpunten naar voren gekomen. Zo heeft de nieuwe werkwijze niet aantoonbaar tot een hogere tevredenheid geleid bij bewoners. Ook is het college zowel richting gemeenteraad als richting ambtenaren onvoldoende duidelijk geweest over de doelen die moeten worden bereikt. Er zijn verontrustende signalen over ontevredenheid en uitstroom uit de organisatie in relatie tot het ‘van buiten naar binnen werken’.

De rekenkamercommissie beveelt daarom om de nieuwe werkwijze te verduidelijken en door te ontwikkelen. Geluiden uit de ambtelijke organisatie dat het ‘van buiten naar binnen werken’ kan leiden tot willekeur, onduidelijke financiële consequenties, het doorschuiven van projecten en gevoelens van onveiligheid moeten serieus worden genomen. 
De aanbevelingen die de gemeenteraad vaststelt, worden na twee jaar door de rekenkamercommissie geëvalueerd en naar de raad verzonden.

Onderzoek Van buiten naar binnen werken - 2018


Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over het onderzoek of de rekenkamercommissie contact op met secretaris/onderzoeker Niek Wijmenga, e-mail rkc@purmerend.nl.

 

Decoratief - RKC Onderzoek Van buiten naar binnen werken