Onderzoek Woonbeleid

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het woonbeleid van Purmerend en Beemster. Een belangrijk probleem op de woningmarkt zijn de tekorten aan betaalbare woningen, zowel sociale huurwoningen als goedkopere koopwoningen voor bijvoorbeeld starters. Dit zal op termijn effecten hebben op welzijn van mensen, maar ook economische effecten en meer woon-werkverkeer.

De rekenkamercommissie analyseert in dit onderzoek de belangrijkste factoren. Dit zijn er meerdere. De vraag naar woningen is in de afgelopen jaren toegenomen doordat het aantal personen per huishouden is gedaald, door extramuralisering in de zorg, groei van de bevolking en de aantrekkingskracht van de regio rond Amsterdam. Het aanbod aan woningen is tegelijkertijd onvoldoende meegegroeid om de vraag bij te benen. Er is in de crisis te weinig gebouwd en door tekorten aan materieel en arbeidskrachten kan dit tekort nu niet snel worden ingelopen.

De rekenkamercommissie doet vijf aanbevelingen over hoe belemmeringen voor nieuwbouw weggenomen kunnen worden en hoe de huidige voorraad zo eerlijk mogelijk verdeeld kan worden. 

Rekenkamercommissieonderzoek Woonbeleid - 2019


Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen over het onderzoek of de rekenkamercommissie contact op met secretaris/onderzoeker Niek Wijmenga, e-mail rkc@purmerend.nl.

Decoratief - Afbeelding Rekenkamercommissieonderzoek Woonbeleid