Kadernota 2022-2025 

Dinsdag 13 april presenteerden de colleges van Purmerend en Beemster de Kadernota 2022-2025 aan de gemeenteraden. Vanwege de herindeling per 2022 wordt de kadernota van beide gemeenten dit jaar alvast gezamenlijk besproken en behandeld. 


Algemene beschouwingen 

In Purmerend begint de behandeling van de kadernota eerst met de algemene beschouwingen van de fracties. Hierin spreken de fractievoorzitters namens de fracties over de hoofdlijnen van het beleid voor de komende periode.  
De algemene beschouwingen worden gehouden in een extra raadsvergadering op maandag 17 mei vanaf 20.30 uur.   


Eén gezamenlijke commissie 

Maandag 31 mei is er een gezamenlijke commissie voor de raden van Purmerend en Beemster. Afgesproken is ook dat alle vragen, moties en amendementen van de twee raden met elkaar worden gedeeld. Alleen de vaststelling van de kadernota gebeurt in beide gemeenteraden afzonderlijk. In 2021 is er immers nog sprake is van twee zelfstandige gemeenten. 


Inspreken over de kadernota 

Inwoners of instellingen uit Purmerend en Beemster kunnen hun mening geven over de kadernota tijdens de commissie van 31 mei. Het inspreken gebeurt aan het begin van de vergadering. De vergadering verloopt digitaal en dit geldt ook voor het inspreken. 
Het is nodig om je van tevoren aan te melden om in te spreken. Tot vrijdag 28 mei 12.00 uur kun je je hiervoor aanmelden bij de griffie. Aanmelden kan via het webformulier of via een e-mail naar: griffie@purmerend.nl. 


Gemeenteraad Kadernota 

De gemeenteraadsvergaderingen in Purmerend en Beemster over de kadernota staan in beide gemeenten gepland op 10 juni. Op een rij:

17 mei: algemene beschouwingen Purmerend, 20.30 uur. 
31 mei: gezamenlijke commissie van Purmerend en Beemster, 20.00 uur 
10 juni: gemeenteraad in Purmerend, 20.00 uur 
10 juni: gemeenteraad in Beemster, 20.00 uur

Alle bijeenkomsten in Purmerend zijn online en rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal
De vergadering in Beemster is te volgen via de website van de gemeente Beemster: www.gemeentebestuur.beemster.net


Kadernota 2022-2025

De presentatie van het college is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal, bij de 1e informatiebijeenkomst op 13 april in de raadskalender.
De kadernota 2022-2025 is te lezen via deze link.