Contact met de raad

Fracties benaderen

Direct contact

De politieke partijen in de gemeenteraad of de individuele raadsleden zijn direct te benaderen via een brief, e-mail, webformulier of per telefoon:

Een brief of e-mail sturen naar de Gemeenteraad. Deze brief of e-mail wordt eveneens (geanonimiseerd, tenzij u dit anders wilt) geplaatst bij de ingekomen stukken op deze openbare website.    

Inspreken bij de commissie

Bij commissievergaderingen is het mogelijk om in te spreken over een van de onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor kun je contact opnemen met de griffie. Je krijgt dan aan het begin van de vergadering enkele minuten de tijd om je onderwerp onder de aandacht van de commissieleden te brengen.

Aanmelden kan tot 16.00 uur op de dag van de commissie. Dit kan via het onderstaande webformulier, e-mail griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.

Praat met de raad

Wil je spreken met raadsleden over een onderwerp dat niet op de agenda van een vergadering staat of heeft gestaan?  
Elke derde dinsdag van de maand is er 'Praat met de raad', een bijeenkomst van raadsleden waarbij inwoners aan het woord zijn. Elke fractie is met minimaal één persoon vertegenwoordigd.

Aanmelden kan tot 12.00 uur op de maandag voorafgaand aan de bijeenkomst. Dit kan via het onderstaande webformulier, e-mail (griffie@purmerend.nl) of telefoon (0299) 452 713. De eerstvolgende bijeenkomst is op 17 september.

Burgerinitiatief

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kun je als inwoner een idee of voorstel voor Purmerend op de agenda van de raadsvergadering laten plaatsen door een burgerinitiatief in te dienen. Je krijgt dan tijdens de raadsvergadering de gelegenheid om je burgerinitiatief mondeling toe te lichten. Je kunt je idee ook namens een groep indienen. De gemeenteraad zal op het initiatief reageren en er een besluit over nemen. In de verordening Burgerinitiatief staan enkele regels over het indienen van een burgerinitiatief.

Referendum

Soms heeft de gemeenteraad de behoefte om de mening van de inwoners te peilen over één specifiek onderwerp. Ook kan het zijn dat inwoners hun mening willen geven over een bepaald onderwerp. Dan kan daarover een referendum plaatsvinden. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Purmerend over een nog te nemen besluit van de gemeenteraad.