De gemeenteraad vanaf januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 gaan Purmerend en Beemster samen verder als één gemeente, onder de naam Purmerend. Bij een herindeling wordt ook een nieuwe gemeenteraad gekozen. Omdat de herindeling per 1 januari 2022 ingaat, werden in de twee gemeenten al in november gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd.
Purmerend zal daarom niet meedoen met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Maandag 29 november is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in november 2021 bekend gemaakt. De opkomstpercentage van het aantal kiesgerechtigde inwoners in Purmerend en in Beemster was 32,4 procent. In totaal hebben 24.039 inwoners een stem uitgebracht. 

De Stadspartij-Beemster Polder Partij kreeg de meeste stemmen, gevolgd door de PvdA en daarna de VVD. De uitslagen per partij en per kandidaat zijn te vinden op purmerend.nl/verkiezingsuitslagen.


Voorlopige stemmen en zetels per partij

Partijen in lijstvolgorde Aantal stemmen Aantal zetels
 Lijst 1   Stadspartij-Beemster Polder   Partij  4962  9
 Lijst 2   D66   1912  3
 Lijst 3   CDA   2094  3
 Lijst 4   GroenLinks   1881  3
 Lijst 5   VVD   2555  4
 Lijst 6   Leefbaar Purmerend    1061  1
 Lijst 7   Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster   1943  3
 Lijst 8   PvdA   3063  5
 Lijst 9   PVV   1513  2
 Lijst 10  Forum voor Democratie   1362  2
 Lijst 11   PB21   564  1
 Lijst 12  Piratenpartij   202  0
 Lijst 13  Groep HOP  94  0
 Lijst 14  Gemeentebelangen Purmerend   714  1
 Lijst 15  Lijst Van Damme   119  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadspartij-Beemster Polder Partij aan de slag met coalitievorming Purmerend 

29 november 2021

Stadspartij-Beemster Polder Partij gaat de komende weken met alle fracties van de nieuwe gemeenteraad praten. Het doel van de gesprekken is om de contouren van samenwerking in de raad te verkennen. Dit kan zowel gaan over samenwerking in de vorm van een coalitie of vanuit de oppositie in de raad.
Na afronding van de gesprekken, verwacht de Stadspartij-Beemster Polder Partij snel uitsluitsel te kunnen geven over welke partijen worden uitgenodigd voor een tweede gesprek. Deze uitkomst en het vervolgtraject worden gedeeld met fracties en worden daarna openbaar gemaakt.

 

Tot aan 2022 

De gemeenten Purmerend en Beemster zijn tot aan 2022 nog twee zelfstandige gemeenten, met elk een eigen gemeentebestuur. Ondertussen wordt er nauw samengewerkt aan de harmonisatie van het beleid, de lokale regelgeving en de financiën. De beide gemeenteraden besluiten dit jaar nog wel over de eigen belastingverordeningen, met uitzondering van de Onroerendezaakbelasting (OZB). Pas in januari 2022 zal de nieuwe gemeenteraad de programmabegroting 2022, de financiële verordening en de OZB vaststellen. 

 

Politieke partijen

De volgende vijftien partijen deden mee aan de verkiezingen. Via de link ga je naar de website van de politieke partijen.    

Lijst   1. STADSPARTIJ-BEEMSTER POLDER PARTIJ
Lijst   2. D66
Lijst   3. CDA
Lijst   4. GROENLINKS
Lijst   5. VVD
Lijst   6. LEEFBAAR PURMEREND 
Lijst   7. OUDERENPARTIJ AOV PURMEREND-BEEMSTER
Lijst   8. PVDA
Lijst   9. PVV 
Lijst 10. FORUM VOOR DEMOCRATIE
Lijst 11. PB21
Lijst 12. PIRATENPARTIJ
Lijst 13. GROEP HOP
Lijst 14. GEMEENTEBELANGEN PURMEREND
Lijst 15. LIJST VAN DAMME 
 

Vrijdagavond 19 november was er een lijsttrekkersdebat in Purmerend in de E-sportshal van H20.
HET DEBAT IS OOK VIA DEZE LINK TERUG TE ZIEN OP YOUTUBE  

Afbeelding Lijsttrekkersdebat


Kieskompas, ook met Steffie

Voor de gemeenteraadsverkiezingen was er een online stemhulp Kieskompas beschikbaar.  
GA HIER NAAR KIESKOMPAS, OOK MET STEFFIE

Afbeelding Steffie

Verkiezingskrant

LEES HIER DE VERKIEZINGSKRANT BEEMSTER EN PURMEREND 2021

Afbeelding Verkiezingskrant Beemster en Purmerend 2021

 

Meet & Greet - kandidaats-raadsleden

Vrijdag 19 november en zaterdag 20 november waren kandidaats-raadsleden aanwezig in Middenbeemster en Purmerend om aandacht te vragen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Afbeelding Politieke markt