Gemeenteraad

Gemeenteraad Purmerend

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. Met meer dan 80.000 inwoners heeft de gemeenteraad van Purmerend 37 zetels die zijn verdeeld over twaalf politieke partijen. De raad treedt op namens de bewoners van Purmerend, stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast en controleert de uitvoering door het dagelijks bestuur: het college van burgemeester en wethouders.

Raadscommissies

In de raadscommissies worden raadsvoorstellen besproken en bediscussieerd om de raad daarna te kunnen adviseren over de besluiten. In de raadsvergadering wordt het uiteindelijke besluit genomen door te stemmen over het voorstel.

Instrumenten

Behalve de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen heeft de gemeenteraad ook andere manieren om de besluitvorming te beïnvloeden, zoals schriftelijke- en technische vragen, een amendement, motie, initiatiefvoorstel, vragenuur, interpellatie of een raadsonderzoek.

Verordeningen

De raad kan een gemeentelijke verordening vaststellen. Dit is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau. Alle verordeningen van gemeenten zijn te vinden op www.overheid.nl  

Hieronder de actuele verordeningen voor de gemeenteraad: