Fracties benaderen

Direct contact

De politieke partijen in de gemeenteraad of de individuele raadsleden zijn te benaderen via een brief, e-mail, webformulier of per telefoon.

  • Een brief of e-mail sturen naar de gemeenteraad. Brieven of e-mails van instellingen, bedrijven en het college worden geplaatst bij de openbare ingekomen stukken in het raadsinformatiesysteem. Brieven of e-mails van personen (inwoners) worden hier geanonimiseerd geplaatst, tenzij wordt aangegeven dat het publiceren van persoonlijke gegevens wel mag.
    • Postadres: Gemeenteraad, Postbus 15, 1440 AA Purmerend
    • E-mail: griffie@purmerend.nl
    • Of gebruik onderstaande webformulier ‘Contact met de raad’.
  • Individuele fracties of fractievoorzitters zijn te benaderen via de telefoonnummers en e-mailadressen van fractievoorzitters en raadsleden. De contactgegevens staan in het Politiek Portret.


Fractievergaderingen

Inwoners zijn welkom bij de wekelijkse fractievergaderingen van de gemeenteraad. Elke fractie vergadert op de dinsdagavond 20.00 uur in het stadhuis aan de Purmersteenweg 42. Het is handig om van tevoren met de fractie een afspraak te maken via de e-mail of telefoon.