Fracties benaderen

Direct contact

De politieke partijen in de gemeenteraad of de individuele raadsleden zijn te benaderen via een brief, e-mail, webformulier of per telefoon.

Een brief of e-mail sturen naar de gemeenteraad. Brieven of e-mails van instellingen, bedrijven en het college worden geplaatst bij de openbare ingekomen stukken in het raadsinformatiesysteem. Brieven of e-mails van personen (inwoners) worden in principe geanonimiseerd geplaatst bij de ingekomen stukken op de openbare website, tenzij nadrukkelijk wordt aangegeven dat publiceren van persoonlijke gegevens wel mag.

  • Postadres: Gemeenteraad, Postbus 15, 1440 AA Purmerend
  • E-mail: griffie@purmerend.nl
  • Of gebruik onderstaande webformulier ‘Contact met de raad’.

Individuele fracties of fractievoorzitters zijn te benaderen via de telefoonnummers en e-mailadressen van fractievoorzitters en raadsleden. De contactgegevens staan in het Politiek Portret.


Fractievergaderingen

Inwoners zijn welkom bij de verschillende raadsfracties als zij op de dinsdagavond met hun fractie vergaderen in het stadhuis. Behalve in de vakantieperioden komen zij wekelijks vanaf 20.00 uur bij elkaar in de fractiekamers in het stadhuis aan de Purmersteenweg 42.
Het is aan te raden om van tevoren een afspraak te maken via de e-mail of telefoon.