Digitaal vergaderen

De tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.

Het is tot 1 september niet meer verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet. De minister van BZK wil de tijdelijke wet Digitale beraadslaging en besluitvorming voor de zekerheid verlengen tot ten minste 1 november 2020. Als het dan na 1 september nodig blijkt te zijn, kan de raad nog steeds op digitale wijze besluiten nemen. Over een eventuele verlenging tot na 1 november 2020 wordt later besloten.

 

Lees verder: Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming