Digitaal vergaderen

Om het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door te kunnen laten gaan tijdens de coronacrisis, is er een tijdelijke wet in werking getreden: ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’. Hierin staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluid- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten. Het is tot 1 september niet meer verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet.

 


Lees verder: Eerste Kamer stemt in met spoedwet digitale besluitvorming