Digitaal vergaderen en inspreken

Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad vinden voorlopig digitaal plaats. De openbare vergaderingen en bijeenkomsten zijn te volgen via het Politiek Portaal en via uitzendingen van RTV Purmerend.


Inspreken

Het inspreken in een commissie blijft mogelijk. Je krijgt dan aan het begin van de vergadering enkele minuten de tijd om je onderwerp onder de aandacht te brengen van de raad. Het inspreken gebeurt vanuit het stadhuis. 
Neem van te voren contact op met de griffie om in te kunnen spreken en hier een afspraak over te maken. Aanmelden kan tot een dag van tevoren - tot 17.00 uur. Dit kan via een webformulier, een e-mail naar  griffie@purmerend.nl, of telefoon (0299) 452 713.


Digitale beraadslaging en besluitvorming

Tot 1 september 2021 is het niet verplicht om aanwezig te zijn in de raadzaal, zoals voorgeschreven staat in de Gemeentewet. De tijdelijke wet 'Digitale beraadslaging en besluitvorming' maakt het mogelijk dat het besluitvormingsproces in de gemeenteraad door kan gaan tijdens de coronacrisis. In de wet staat dat gemeenteraden tijdelijk volledig digitaal besluiten kunnen nemen, mits de vergadering via een openbare geluids- en beeldopname rechtstreeks is te volgen. Raadsleden kunnen dan via een videoverbinding debatteren én stemmen over de agendapunten.
Als het noodzakelijk is, wordt er digitaal vergaderd. Ook kunnen bijeenkomsten digitaal plaatsvinden, zoals een informatiebijeenkomst. Dit staat dan aangegeven in de agenda van het Politiek Portaal, bij de locatie van de bijeenkomst.