Coalitieonderhandelingen Purmerend


Update coalitieonderhandelingen 23 december 2021:

De Stadspartij-Beemster Polder Partij heeft over de vorming van een nieuwe coalitie in de afgelopen periode verkennende gesprekken gevoerd met alle gekozen partijen uit de nieuwe gemeenteraad.
Het resultaat daarvan is dat onderzoek wordt gedaan naar een coalitie van Stadspartij-Beemster Polder Partij, CDA, PvdA en Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster.

Bij die uitkomst is onder meer rekening gehouden met de verkiezingsuitslag. Die wordt gezien als steun voor het door de huidige coalitie ingezette beleid. En geeft daarmee aanleiding om in te zetten op een coalitie met partijen, die op basis van hun programma’s uitvoering kunnen geven aan onder meer de voorzetting van dat beleid.

De gesprekken tussen de beoogde coalitiepartners starten na het kerstreces.

 

 

Start 29 november 2021:

Stadspartij-Beemster Polder Partij aan de slag met coalitievorming Purmerend

De definitieve verkiezingsuitslag is vastgesteld. Ook hieruit blijkt dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 24 november 2021 de Stadspartij-Beemster Polder Partij als grootste uit de bus is gekomen. De PvdA werd de tweede partij, gevolgd door de VVD. Als grootste partij start de Stadspartij-Beemster Polder Partij onder leiding van Bert Meulenberg (huidige fractievoorzitter van de Stadspartij) met verkennende gesprekken. Dit is een eerste stap in het proces naar de vorming van een nieuwe coalitie.
 
Een mooie verkiezingsoverwinning”, aldus Bert Meulenberg. “We zijn gegroeid van zes naar negen zetels in de raad. Daar zijn wij heel blij mee. Aangezien we de grootste partij in de raad zijn geworden, nemen we het initiatief om te komen tot een stabiele coalitie. Het is onze bedoeling om een stevige bijdrage te leveren aan de nieuwe gemeente Purmerend.”
 

Verkennende gesprekken 

Stadspartij-Beemster Polder Partij gaat de komende weken met alle fracties van de nieuwe gemeenteraad praten. Deze gesprekken starten deze week. Het doel van de gesprekken is om de contouren van samenwerking in de raad te verkennen. Dit kan zowel gaan over samenwerking in de vorm van een coalitie of vanuit de oppositie in de raad.
Na afronding van de gesprekken, verwacht de Stadspartij-Beemster Polder Partij snel uitsluitsel te kunnen geven over welke partijen worden uitgenodigd voor een tweede gesprek. Deze uitkomst en het vervolgtraject worden gedeeld met fracties en worden daarna openbaar gemaakt.